Firma electrònica

Un certificat digital és un document electrònic firmat per una Autoritat de Certificació que permet garantir tècnicament i legalment la identitat en Internet.

Per mitjà dels certificats digitals emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) es pot realitzar la firma electrònica i el xifrat d'informació i són indispensables per a les institucions que oferixen servicis on-line i les persones que desitgen realitzar tràmits per esta via ja que asseguren:

  • La identificació de l'emissor.
  • La integritat de la informació i que la transacció no ha sigut manipulada per algú no autoritzat.
  • El no repudi de les accions i compromisos adquirits per la via telemàtica.
  • La confidencialitat de les comunicacions ja que només el destinatari pot accedir al contingut de la informació xifrada.

Per a sol·licitar el seu certificat digital ha de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari de l'ACCV distribuïts a la Comunitat Valenciana, Madrid i Brussel·les. Pot consultar la seua ubicació a la pàgina web http://www.accv.es/puntreg_v.htm

A través de la pàgina web de l'ACCV pot confirmar que ha instal·lat correctament el seu certificat digital al navegador web. Es tracta d'un senzill formulari ubicat a http://www.accv.es/comprueba-firma_v.htm i disponible per a Internet Explorer, Firefox i Mozilla.

En esta pàgina l'usuari realitza la firma d'una cadena de text i es comprova que estan correctament registrats els certificats d'usuari i de l'Autoritat de Certificació, la validesa del certificat utilitzat (no està revocat ni caducat) i la integritat de la firma realitzada.

Li recomanem que acudisca a esta pàgina quan tinga un problema amb la instal·lació i que seguisca les indicacions. En cas de no resoldre'l pot trucar al telèfon de suport a l'usuari (902 482 481) de l'ACCV.

Els certificats digitals emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana s'utilitzen en tràmits telemàtics de la Generalitat, l'Administració Local, l'Administració General de l'Estat, els col·legis professionals i les universitats de la Comunitat Valenciana.

Alguns exemples són les oficines virtuals de l'Agència Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Direcció General del Cadastre, els Servicis Personals de l'Ajuntament de València, el pagament d'impostos a través de SUMA o la sol·licitud de beques per mitjà de Generalitat en Xarxa.

La revocació del certificat digital es pot fer de tres formes:

  • Acudir a un Punt de Registre de l'ACCV i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid. És l'opció recomanada en el cas que l'usuari estiga interessat a sol·licitar de nou un certificat.
  • a través de l'Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC). Pot sol·licitar la revocació del seu certificat digital a través de l'Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC), des de http://www.accv.es .
  • Revocació telefònica. Ha de trucar al telèfon de suport de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (902 482 481) i sol·licitar la revocació del seu certificat.