Accés amb certificat

Amb este tràmit, podrà comprovar si el seu ordinador està configurat correctament per a tramitar amb certificat.

Direcció del tràmit de prova: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13141

Es pot definir un certificat digital o certificat electrònic com un document firmat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de firma a un firmant i confirma la seua identitat.

El certificat digital d'usuari és un document que permet identificar-vos en Internet i que és necessari per a realitzar tràmits, tant amb les administracions publiques com amb nombroses entitats privades, a través de la xarxa.

El certificat digital el poden obtindre tant persones físiques com jurídiques davant d'una autoritat de certificació reconeguda. Actualment a Espanya, a mes del DNIe emés per la Direcció General de la Policia, hi ha altres certificats digitals emesos per diverses autoritats de certificació, com per exemple l'ACCV - Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

Per a obtindre un certificat digital, heu de realitzar la sol·licitud presencialment i per tant personar-vos físicament. Açò és necessari ja que l'emissió d'un certificat digital, requereix la identificació prèvia del sol·licitant. Així doncs, no és possible aconseguir un certificat digital d'usuari únicament descarregant-se uns fitxers, és requereix abans una sol·licitud presencial.

La llista de certificats admesos per la Generalitat Valenciana, és pot consultar en el punt següent.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV, a més de tots aquells acceptats per la plataforma de @firma que podreu consultar en la secció de la iniciativa en el Portal d'Administració Electrònica.

Comproveu la validesa del vostre certificat en l'adreça següent: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html i que la instal·lació del seu certificat s'ha realitzat correctament consultant l'apartat Instal·lació dels certificats en fitxer des de l'explorador d'arxius

 

Si el teniu instal·lat correctament, no heu de fer res, us demanarà que el seleccioneu quan siga necessari. Si no apareix el vostre certificat en la finestra quan us demane seleccionar-lo,comproveu si el teniu correctament instal·lat, reviseu l'ajuda i contacteu amb el suport si és necessari, i indiqueu quin tipus de certificat esteu intentant utilitzar.

Per a poder firmar/autenticar en entorns amb sistema Windows (7 o superior) o Mac , serà necessari instal·lar el certificat de firma electrònica, des de l'explorador d'arxius. Per a això s'hauran de seguir els passos detallats a continuació:

 • Si és un sistema Windows 7 o superior
  • Tanque el navegador on realitzarà la tramitació (recomanem les últimes versions de chrome).
  • Cal instal·lar el certificat en l'equip ja que sinó l' applet no el trobarà, així que busque el seu arxiu de certificat que tindrà un nom similar a "EL SEU_NOM.*p12" i faça doble clic sobre ell, ha de seguir els passos de l'assistent amb totes les opcions per defecte fins a finalitzar la instal·lació del certificat en el seu equip.
  • Una vegada haja realitzat açò, per favor elimine el caixet de java i del navegador per a realitzar una execució limpia.
  • Comprove que la instal·lació s'ha realitzat correctament seguint les instruccions de la següent pàgina https://sede.red.gob.es/redayuda/index.jsp?nav=gc&pag=certificados, segons el navegador que vaja a utilitzar (per defecte es carreguen les instruccions per a Chrome, però pot seleccionar altres navegadors en la pròpia pàgina)
  • Òbriga el navegador on té el certificat instal·lat i torne a intentar la tramitació.
 • Si és un sistema MAC
  • Només fent doble clic en un certificat digital en format software (.p12), el sistema operatiu iniciarà automàticament un assistent per a la seua instal·lació.
  • En este cas s'iniciarà el Clauer de Mac, aplicació encarregada de gestionar els nostres certificats digitals (Keychain Access). Des d'este enllaç té tota la informació: https://developers.viafirma.com/como-instalar-certificados-en-mac-osx

Per a tramitar pot utilitzar navegadors sense suport Java per mitjà d'autofirm@. Per a això, abans de tramitar descàrrega i instal·le l'aplicació d'autofirm@ des de http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Accedisca al tràmit / servici a través del navegador Chrome i intente novament la tramitació.

Si contínua amb problemes d'accés o firma a la plataforma de tramitació, li recomanem que es descàrrega la guia de resolució de problemes polsant.

 • Tingueu en compte l'observació següent: si el problema que teniu és que quan apareix el missatge "S'està preparant l'entorn de firma digital. Pot tardar uns minuts, espereu" o semblant, pareix que la pàgina es queda bloquejada/sense avançar, comproveu que no teniu en segon pla una finestra amb la llista de certificats indicant que seleccioneu el certificat a utilitzar. Hem comprovat que de vegades aquesta finestra es queda darrere de la finestra que es visualitza, i fa la impressió que el procés s'ha bloquejat quan en realitat està esperant resposta de l'usuari.
 • Si esteu tramitant amb Mozilla Firefox, comproveu si en la barra de ferramentes de navegació, entre el botó de tornar arrere i el camp amb la ruta de la pàgina web, apareix una icona roja. En aquest cas, polseu la icona i quan us ho sol·licite, permeteu l'execució del connector de Java.
 • Comproveu que teniu el connector de Java funcionant correctament en el navegador, accedint a l'adreça http://www.java.com/es/download/testjava.jsp, on haureu de permetre l'execució de la miniaplicació. Si ix un avís dient que heu d'actualitzar Java, no cal que ho feu per a la comprovació, podeu tramitar sempre que la vostra versió actual complisca els requisits que apareixen publicats, encara que és recomanable tindre Java actualitzat.
 • A causa de canvis en la seguretat de Java, certes versions detecten que hi ha una nova versió disponible i es bloqueja l'ús de la versió anterior. Després d'actualitzar-se, haureu de tancar el navegador. En accedir-hi, en diverses alertes anirà demanant-vos autorització per a executar l'aplicació i haureu de concedir permís.

Podeu evitar les alertes d'error que apareixen en el navegador abans d'accedir-hi, instal·lant la certificació de la pàgina de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (Root CA en Descàrrega de certificats jerarquía (accv.es)).

Podeu trobar informació en la següent pàgina de l'ACCV per a exportar/importar el certificat:

Amb Autofirm@ és possible utilitzar un certificat, necessitat d'haver d'instal·lar-ho o si el que tenim instal·lat no és un certificat vàlid (este revocat, ...).

En la pantalla de selecció de certificat, ens apareixen tres icones en la part superior dreta, si punxem en la segona icona el que té una fletxa cap a dalt (requadro roig en la imatge inferior), ens permet seleccionar la ubicació on tinguem el certificat.

Cal destacar que el certificat no s'instal·la i per tant caldrà repetir esta operació cada vegada que vullguem utilitzar-ho llevat que ho instal·lem.

Cal tindre en compte que si el nostre certificat apareix en alguna llista de revocació, encara que instal·lem el bo, ens demanarà que seleccionem un vàlid en un magatzem extern.

AutoFirm@ requerix permisos d'administrador per a ser instal·lat.

Si no pot instal·lar AutoFirm@, realitze la instal·lació en mode administrador, per a això polse amb el botó dret sobre l'icona de l'executable "AutoFirm@" i trie instal·lar en mode administrador.

Si ja s'ha intentat la instal·lació, però en el procés de la mateix hi ha hagut un error, deurá desinstal·lar-lo completament abans de la seua reinstal·lació.

Depenent del sistema operatiu que utilitze es deurá actuar de la següent manera:

 • Linux

Si el seu sistema operatiu és Linux, segons pareix hi ha un error en el fitxer es/gob/afirma/keystores/mozilla/MozillaKeyStoreUtilitiesUnix.class que no inclou totes les rutes on trobar les llibreries NSS i per tant cal crear-les manualment.

Per a 32bits

# mkdir /opt/firefox

# cd /opt/firefox/

# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/nss/libsoftokn3.so

# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libnspr4.so

Per a 64bits

# mkdir /opt/firefox

# cd /opt/firefox/

# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss/libsoftokn3.so

# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnspr4.so

En alguns casos, açò no es suficient i a més és necessari posar pegats les referències a ~/.pki/nssdb perquè funcione amb els certificats de Firefox:

# mkdir -p ~/.pki/nssdb

# cd ~/.pki/nssdb

# ln -s ~/.mozilla/firefox/*.default/cert8.db

# ln -s ~/.mozilla/firefox/*.default/key3.db
 • Windows

Si el seu sistema operatiu és Windows són problemes de permisos pel que deurá accedir amb un usuari administrador del sistema.

Este error es produïx si no disposa de certificat digital o el certificat digital que està utilitzant no supera la comprovació o en el seu defecte el certificat és correcte però no està instal·lat de forma adequada.

Si no disposa de certificat digital o no ho té vigent li informem que amb caràcter general, pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV, a més de tots aquells aceptats per la plataforma de @firma que podrà consultar en la secció de l'iniciativa en el Portal d'Administració Electrònica:  https://sede.gva.es/va/sede_certificados

Hi ha la possibilitat de que no trobe el seu certificat, pel que deurá instal·lar-ho en el navegador des de l'explorador d'arxius per a la qual cosa pot consultar l'apartat: "Instal·lació dels certificats en fitxer des de l'explorador d'arxius" d'esta mateixa FAQ.

Una vegada obtingut/instal·lat el certificat segons les indicacions, li recomanem que comprove de nou la validesa del certificat en la següent direcció: https://valide.redsara.es/valide/?lang=cat una vegada polsat el botó "Vore informació ampliada" i posteriorment ens remesa una captura de pantalla.

Verifique que el sol·licitant li ha otorgat la representació electrònica a través del registre de representants que podrà consultar en https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/

A continuació es detalla la forma per a accedir i realitzar la signatura digitalment d'un tràmit.

 

Una configuració que no sol donar problemes en els equips és usar el navegador Google *Chrome, que en les versions més recents ja no suporta Java, tenint instal·lat *AutoFirma i que es pot descarregar en http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html Amb aquesta aplicació i amb el navegador Google *Chrome no sol donar problemes d'accés i de signatura.

 

Per a accedir amb el certificat, prema en l'opció Accedir que figura davall de l'opció Cl@ve i posteriorment seleccione el mètode d'autenticació *DNIe/Certificat electrònic.

 

També podrà utilitzar l'opció de cl@ve permanent, si *disponte disposa d'ella després d'haver acudit a una oficina presencial de cl@ve.

 

Tinga en compte que el sistema cl@ve en la seua opció de cl@ve-permanent, només serveix per a persones físiques i NO està disponible per a jurídiques o empreses. Amb aquest sistema no és necessari tindre instal·lat l'aplicació *AutoFirma, encara que per a això ha de generar-se un certificat en el núvol la primera vegada que accedisca.

Si a l'intentar accedir amb certificat digital li mostra el següent error, per favor realitze els passos següents:

 •  Verifique que el seu certificat es troba correctament instal·lat. Li recomanem que comprove novament la validesa del certificat en la següent dirección: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html . Una vegada polsat el botó Veure informació ampliada. Recorde que si el seu certificat no es troba correctament instal·lat, haurà de posar-se en contacte amb l'entitat emissora del seu certificat.
 • Instal·le l'aplicació Autofirma. Ha de tindre autofirma instal·lat i amb permisos d'administrador per a poder autenticar-se amb certificat digital i realitzar tràmits. Per favor, seguisca els passos següents:
 1. Descàrrega l'última versió d'autofirma des de la direcció següent: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
 2. Instal·le autofirma com Admnistrador. Este punt és important, en cas contrari l'aplicació no tindrà permisos per a realitzar les operacions. Ha de polsar amb botó dret en l'instal·lador i fer click a "Executar com administrador"
 • Amb el navegador Google Chrome (és important que el seu navegador es trobe actualitzat a la seua última versió) , intente accedir novament al tràmit.

Esta situació es produïx per dos causes:

 • Si disposa de certificat digital instal·lat en el seu PC, per favor tanque totes les finestres del navegador i inicie una nova sessió. Si esta primera opció no li funciona, reinicie l'ordinador. És un problema de navegador que hauria de solucionar-se realitzant alguna d'estes accions.
 • Si NO disposa de certificat digital instal·lat en el seu PC, per favor procedisca a la seua instal·lació seguint les instruccions de la seua entitat certificadora.

Si realitzant estos passos contínua l'incident, confirme que té el certificat digital instal·lat en el seu PC, per a això comprove la validesa del certificat en la següent adreça: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html, posteriorment polse el botó “Veure informació ampliada” per a verificar si el seu certificat es troba correctament instal·lat.

Accés amb clau

La plataforma de tramitació de la Generalitat fa ús de l'accés amb cl@ve. Eixa funcionalitat l'oferix l'Estat, per eixe motiu deu posar-se en contacte amb el suport de cl@ve.

El missatge detallat és pel tipus de registre: "A través d'Internet sense certificat electrònic (Registre Nivell Bàsic)" .

En la pàgina http://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo- registrarme.html li detalla els següent: "Ha de tindre's en compte que el registre a través d'Internet sense certificat electrònic no permetrà accedir a determinats servicis ni utilitzar Cl@ve Firma".

Per tant, els instem que realitzen el Registre Nivell Avançat amb qualsevol de les opcions disponibles:

 • A través d'Internet amb certificat electrònic o DNIe
 • Presencialment en una Oficina de Registre Realitzant açò han de poder realitzar qualsevol tipus de gestió per mitjà del sistema cl@ve.

Per a més informació pot consultar la web http://clave.gob.es/clave_Home/va/Clave-Permanente.html

Nota: L'informem, que per a la seua comoditat, pot donar-se d'alta en cl@ve-permanent en qualsevol oficina PROP de la Generalitat Valenciana.

El error mostrado anteriormente informa que en el momento de darse de alta en el sistema cl@ve, no lo hizo presencialmente o con certificado digital.

Para poder utilizar el acceso con cl@ve, le recomendamos que acceda a la modificación de datos en cl@ve usando su certificado, según las instrucciones publicadas en: https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Modificacion-datos.html Dentro de las opciones de modificación, hay una para aumentar el nivel de seguridad (se requiere registro clave fuerte) . En caso de dudas, le recomendamos que contacto con el apoyo específico de cl@ve (teléfono 060).

Una vez solucionado el problema para acceder con cl@ve, le sugerimos que completo el siguiente trámite de simulación para probar el registro con cl@ve. Se trata de un trámite que se utiliza para comprobar la tramitación en la plataforma de la Generalitat e incluye pasos de pago simulado y de firma: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13141

Además de poder acceder con cl@ve, tiene que poder firmar con cl@ve firma y para lo cual necesita generar un certificado que será almacenado en la nube.

Polse el botó "Crear Certificat" perquè creu el certificat que necessita el tràmit per a poder continuar i firmar.

Esta situació succeïx perquè és necessari crear un certificat Cl@ve/firma en el núvol perquè puga firmar el tràmit, per la qual cosa necessita polsar en este botó i seguir els passos que li indicarà a continuació. Posteriorment li sol·licitarà que canvie la contrasenya de Cl\@ve, seguisca totes les indicacions per a realitzar el canvi i continue amb el tràmit.

La plataforma de tramitació de la Generalitat fa ús de l'accés amb cl@ve. Aqueixa funcionalitat l'ofereix l'Estat, per aquest motiu ha de posar-se en contacte amb el suport de cl@ve.
Pot consultar la pàgina: FAQs - Permanent Cl@ve - Cl@ve (clave.gob.es)

Apartat: No aconseguisc resoldre el meu problema i necessite ajud

Aquesta situació es deu a un bloqueig automàtic per seguretat a causa de la introducció successiva de contrasenyes errònies, pot accedir a la URL
"Características de la contraseña - Permanent Cl@ve - Cl@ve (clave.gob.es)" a l'apartat "Oblit de Contrasenya" per a procedir al desbloqueig del seu compte.

Davant qualsevol informació addicional, ha de posar-se en contacte amb el suport de cl@ve en el telèfon 060, ja que la plataforma de tramitació de la Generalitat fa ús de l'accés amb cl@ve  que és responsabilitat de l'Estat.".

És un error habitual d'accés amb clau permanent en supòsits en què l'alta s'ha obtingut amb carta d'invitació. El motiu és que el nivell de seguretat és baix i, per tant, no permet realitzar tràmits.

Aquesta situació es produeix en el procés d'alta en el Registre de Cl@ve permanent, si l'alta s'ha realitzat amb carta d'invitació (ha obtingut un nivell de seguretat baix i, per tant, no pot realitzar tràmits GVA, ja que és necessari un nivell superior de registre al que s'obté mitjançant carta d'invitació).

Pot obtindre més informació en la següent URL https://clave.gob.es/clave_home/clave-permanente/como_funciona.html

Per a resoldre el cas que ens indica, ha d'acudir presencialment a les oficines de registre de Cl@ve o contacte amb el suport específic de Cl@ve (telèfon 060).

No obstant això, l'informem que també pot utilitzar el certificat digital o DNI electrònic per a realitzar el tràmit, si en disposa. Pot trobar informació sobre aquest tema en l'adreça https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents. Concretament, els passos indicats en l'apartat Accés amb certificat: Què és un certificat digital o electrònic? On l'aconseguisc?

Carpeta ciutadana

Si el que desitja és conéixer tota la informació generada en les seues relacions, per mitjans electrònics, amb l'Administració Autonòmica deurà accedirà la Carpeta Ciutadana des de https://www.tramita.gva.es/cdc (pot trobar l'enllaç en www.gva.es - Carpeta Ciutadana).

És important que prèviament confirme que complix amb els requisits necessaris (pot trobar ajuda en el punt Requisits d'accés a l'àrea personal). A través d'esta zona tindrà accés a:

 • Totes les notificacions telemàtiques rebudes.
 • Els justificants de registre generats en els inicis de tots els tràmits realitzats telemàticament (Aquesta informació es mostrarà als 10 minuts de realitzar l'anotació registral).
 • Recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre (per a aquelles anotacions registrals realitzades en el registre centralitzat, si han sigut realitzats en un altre registre no podrà descarregar-los).
 • La relació dels tràmits pendents de finalitzar.
 • La informació relativa a les autoritzacions de representació sol·licitades.
 • La informació sobre l'estat dels expedients actius. Li informem que és possible que no li apareguen tots els expedients oberts amb la Generalitat Valenciana en estos moments, però progressivament se n'aniran incorporant a la Carpeta Ciutadana.

Ha de tindre en compte que la Carpeta Ciutadana de la Generalitat Valenciana no emmagatzema, modifica ni tradueix el nom i cognoms de les persones que hi accedeixen, sinó que es limita a mostrar la informació associada a la identificació realitzada, la qual es pot dur a terme a través dels següents sistemes: 

 • Cl@ve pin / Cl@ve permanent, si en accedir d'alguna d'aquestes formes les dades que li apareixen en la carpeta ciutadana de la GVA no són correctes, haurà de contactar amb el suport del sistema Cl@ve

 • Certificat digital, en aquest cas, pot comprovar la informació emmagatzemada en el seu certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/validarcertificado/ejecutar.htm.?lang=cat. Si les dades que apareixen en aqueixa validació no són correctes, haurà d'acudir a l'Autoritat de Certificació que les el va expedir, perquè procedisquen a la seua correcció. 

Codi segur de verificació

Per a comprovar els certificats telemàtics de la Generalitat Valenciana per mitjà del codi de verificació segur o CVS, necessita realitzar els passos següents:

 • Accedisca al tràmit "Comprovació dels certificats telemàtics de la Generalitat Valenciana per mitjà del codi de verificació segur" a través de la url https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces
 • Posteriorment accedirà a una pàgina on li sol·licitarà que òmpliga dos caselles:
 1. Introduïsca el CSV: introduirem el Codi Segur de Verificació que vindrà imprés en la capçalera o peu del document que volem verificar (es tracta d'una seqüència de lletres i números única de cada document: p.e. CSV: XXXXXXXXXXX només haurem d'introduir el codi en negreta).
 2. Introduïsca el text de la imatge introduirem las lletres i números que apareixen en la imatge, davall la casella anterior. Si el text no apareix clar, podem fer click con el ratolí sobre el text: "carregue novament el formulari", que apareix davall la segona casella (esta acció no borra el contingut que haguera en la primera casella.
 • Polsar el botó sol·licitar.

Firma electrònica

Un certificat digital és un document electrònic firmat per una Autoritat de Certificació que permet garantir tècnicament i legalment la identitat en Internet.

Per mitjà dels certificats digitals emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) es pot realitzar la firma electrònica i el xifrat d'informació i són indispensables per a les institucions que oferixen servicis on-line i les persones que desitgen realitzar tràmits per esta via ja que asseguren:

 • La identificació de l'emissor.
 • La integritat de la informació i que la transacció no ha sigut manipulada per algú no autoritzat.
 • El no repudi de les accions i compromisos adquirits per la via telemàtica.
 • La confidencialitat de les comunicacions ja que només el destinatari pot accedir al contingut de la informació xifrada.

Per a sol·licitar el seu certificat digital ha de dirigir-se a qualsevol dels Punts de Registre d'Usuari de l'ACCV distribuïts a la Comunitat Valenciana, Madrid i Brussel·les. Pot consultar la seua ubicació a la pàgina web http://www.accv.es/puntreg_v.htm

A través de la pàgina web de l'ACCV pot confirmar que ha instal·lat correctament el seu certificat digital al navegador web. Es tracta d'un senzill formulari ubicat a http://www.accv.es/comprueba-firma_v.htm i disponible per a Internet Explorer, Firefox i Mozilla.

En esta pàgina l'usuari realitza la firma d'una cadena de text i es comprova que estan correctament registrats els certificats d'usuari i de l'Autoritat de Certificació, la validesa del certificat utilitzat (no està revocat ni caducat) i la integritat de la firma realitzada.

Li recomanem que acudisca a esta pàgina quan tinga un problema amb la instal·lació i que seguisca les indicacions. En cas de no resoldre'l pot trucar al telèfon de suport a l'usuari (902 482 481) de l'ACCV.

Els certificats digitals emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana s'utilitzen en tràmits telemàtics de la Generalitat, l'Administració Local, l'Administració General de l'Estat, els col·legis professionals i les universitats de la Comunitat Valenciana.

Alguns exemples són les oficines virtuals de l'Agència Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Direcció General del Cadastre, els Servicis Personals de l'Ajuntament de València, el pagament d'impostos a través de SUMA o la sol·licitud de beques per mitjà de Generalitat en Xarxa.

La revocació del certificat digital es pot fer de tres formes:

 • Acudir a un Punt de Registre de l'ACCV i identificar-se amb el seu DNI, NIE o passaport espanyol vàlid. És l'opció recomanada en el cas que l'usuari estiga interessat a sol·licitar de nou un certificat.
 • a través de l'Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC). Pot sol·licitar la revocació del seu certificat digital a través de l'Àrea Personal de Servicis de Certificació (APSC), des de http://www.accv.es .
 • Revocació telefònica. Ha de trucar al telèfon de suport de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (902 482 481) i sol·licitar la revocació del seu certificat. 

Notificacions

Pot accedir a les notificacions accedint al Sistema de Comunicacions de la Generalitat Valenciana: https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html

Per a poder visualitzar correctament les notificacions, verifique que el seu navegador no tinga activat el bloqueig d'elements emergents realitzant els següents passos:

 1. Accedir directament al sistema de comunicacions
 2. Revisar la configuració del navegador per a permetre elements emergents/noves finestres
 3. Accedir amb un altre navegador que no tinga la restricció d'elements emergents

Comprove que per a accedir-hi, ha de fer-ho amb el certificat corresponent al destinatari de la notificació, és a dir, si la notificació va ser emesa a una empresa, per a accedir a la notificació haurà de fer-ho utilitzant un certificat d'empresa emés per a aqueix CIF; si la notificació va ser emesa per a un particular, per a accedir-hi haurà de fer-ho utilitzant el certificat personal emés per a aqueix DNI.

Si ja ha accedit, tinga en compte els punts següents:

-          Si la notificació ha expirat: ha de poder accedir a la documentació en la mateixa pantalla. Pel que fa a com procedir amb la compareixença o acceptació d'aquesta, ha de contactar amb l'organisme que li ha generat la notificació.

-          Si en accedir a la notificació el document està buit o no hi ha documents de resolució en la notificació, ha de posar-se en contacte amb l'organisme que li ha generat aquesta notificació perquè el revise, torne a notificar o li oferisca una via per a proporcionar-li'l.

Li detallem la URL on es detalla com comunicar-se amb el Servei d'Atenció al Ciutadà, per si desconeix el contacte directe de Conselleria https://www.gva.es/es/web/atencio_ciutadania/inicio/atencion_ciudadano/012.

 

Revise la configuració del navegador que utilitza ja que possiblement està bloquejant la nova finestra; també alternativament prove amb altres navegadors. Per al cas de les notificacions, com a alternativa, ha de saber que són també accessibles des del Sistema de Comunicacions de la Generalitat Valenciana a través de la següent adreça: https://www.comunicaciones.gva.es/comunicaciones/login.html

El mòdul de Notificacions de la Generalitat està integrat amb el registre en Blockchain per a millorar la traçabilitat i la seguretat de les accions realitzades sobre les notificacions. Té disponible informació més detallada sobre aquest informe ací.

Pagament

Verifiqueu que compliu totes les condicions necessàries per a realitzar el pagament:

 • Adeudo en compte:
  • Per a realitzar el pagament cal ser el titular o persona autoritzada.
  • Les entitats col·laboradores admeses podeu consultar-les en: atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondepagar
  • Únicament admeten el pagament en línia aquelles entitats financeres que en l'última columna de la taula "Adeudo On-line/Pago telemático genérico" figura un SÍ.
  • No és podran utilitzar comptes mancomunats.
 • Pagament amb Targeta:
  • Qualsevol targeta Visa o MasterCard de dèbit o crèdit de qualsevol entitat financera.

Lo informamos que la devolución del pago de una tasa de GVA se tiene que realizar presentando la correspondiente solicitud de devolución de ingresos indebidos.

Puede consultar información del procedimiento: https://atv.gva.es/va/dii-756-acces

Tenga en cuenta que la devolución puede tardar de 6 meses o 1 año. Para cualquier consulta adicional puede contactar con el *CERCA (Atención a la ciudadanía - Guía *CERCA: Atención a la ciudadanía (gva.es)

 

Tinga en compte que la devolució pot tardar de 6 mesos a 1 any. Per a qualsevol consulta addicional, pot contactar amb el PROP (Atenció a la ciutadania - Guia PROP: Atenció a la ciutadania (gva.es)

Consulteu les comprovacions que es detallen en la pàgina: http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos i si continueu amb problemes, envie un correu al compte organizacionhacienda@gva.es

Per a obtindre el justificant de pagament de la taxa ha d'accedir a: https://atv.gva.es/tributos-pagotelematicogenerico, emplenant els camps i amb l'opció "Consulta"

 

 

 

El nº llarg és el nº de document i el còdi territorial és el CE4628:

Li recomanem que consulte la URL en què s'explica com generar el model 046 per a poder realitzar el tràmit sol·licitat (http://atv.gva.es/es/dii-756-acces) i la URL des d'on podrà generar el model 046 directament, tenint en compte els passos anteriors, (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu756).

Una vegada realitzat aquest procés, podrà sol·licitar la devolució de l'import abonat prèviament des del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1624.

Registre

Podeu consultar els tràmits electrònics que es poden realitzar amb certificat, buscant-los a través de: Results - Sede electronica - Generalitat Valenciana (gva.es)

És possible continuar una tramitació incompleta quan accediu sense certificat. Per a això heu de guardar l'enllaç utilitzant el botó que hi ha amb aquesta finalitat. L'enllaç guardat us permet accedir posteriorment a la sol·licitud no finalitzada en el mateix estat en què la vau deixar.

Perquè es guarden les dades del formulari, heu de polsar el botó d'enviar al final del formulari i el formulari ha de passar totes les validacions, és a dir que si apareix alguna alerta indicant que falten dades o alguna d'elles és incorrecta, la sol·licitud no arriba a enviar-se amb la qual cosa no s'emmagatzema.

Una vegada el formulari haja passat les validacions, apareixerà una marca verda al costat del formulari, que significa "Formulari o pas completat". Si en aquest moment eixiu amb el botó "Tanca", podreu recuperar la sol·licitud amb l'enllaç guardat. Heu de parar atenció de no eixir amb el botó "Cancel·la sol·licitud" ja que en aquest cas s'esborren les dades i no es poden recuperar.

Si es troba en el registre i no aconseguix obtindre/visualitzar el justificant, revise la configuració del navegador que utilitza ja que algunes versions de navegadors bloquegen la descàrrega de fitxers; també li suggerim que agregue la URL de tramitació https://www.tramita.gva.es/ com a lloc de confiança i que estiga atent a possibles alertes per bloqueig de finestres emergentes.

Per últim, revise la configuració de bloqueig d'elements emergents i si persistix, prove amb un altre navegador.

Si ha finalitzat el registre i no ha pogut obtindre el justificant, haurà d'intentar-ho des de la seua Carpeta Ciutadana, ja que li haurà caducat la sessió i en estos moments li serà ja imposible.

 • Accedisca a la seua Carpeta Ciutadana en https://www.tramita.gva.es/cdc
 • Seleccione la sol·licitud que acaba de presentar en l'apartat Sol·licituds Entregades.

Podrà descarregar les dos versions del justificant amb el botó de Descàrrega que apareix en la pantalla i recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre (utilitat disponible des del 22/07/19 sense efectes retroactius. Aquesta informació podrà visualitzar-la a partir de l'endemà de la presentació).

Si no fa res al polsar el botó, possiblement tindrà alguna configuració en el navegador que impedisca la descàrrega d'arxius: revise les opcions del seu navegador o intente-ho amb un altre navegador; és possible que agregant https://www.tramita.gva.es com a lloc de confiança quede resolt.

Le informem que el fet de tindre una sol·licitud iniciada i no finalitzada, no suposa cap problema sempre que no haja realitzat el pagament en eixa sol·licitud.

La sol·licitud desapareixerà de la seua Carpeta Ciutadana després d'haver-se vençut la seua data de caducitat, no fent falta més accions per la seua part.

En primer lloc procedisca a recarregar la pàgina on es troba i on s'ha produït l'error. L'assistent de tramitació davant de determinades situacions permet continuar amb la tramitació encara que s'haja produït un error. En el cas que el pas anterior no li siga d'ajuda, depenent de l'autenticació i del punt de presentació del tràmit podrà comprovar-ho seguint estes instruccions adicionals:

 • Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud ha utilitzat certificat digital i la dita sol·licitud té com a destinació un dels registres d'entrada telemàtics de la Generalitat Valenciana, comprove si en la seua Carpeta Ciutadana (apartat de sol·licituds entregades) apareix la sol·licitud presentada junt amb el seu justificant (recorde que passa un breu interval de minuts fins que la dita informació està consolidada i disponible en la Carpeta Personal, espere un temps prudencial de com a mínim 5 minuts per a fer esta verificació). Si no li apareix el justificant, comprove si accedint a la Carpeta Ciutadana, li apareix el tràmit com a pendent en l'apartat de sol·licituds en creació. En este últim cas ha d'accedir al mateix i finalitzar-ho. Tinga en compte que poden aparéixer diverses tramitacions pendents, depenent de si va iniciar més d'una; en eixe cas, ha de revisar quin continuar.
 • Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud no ha utilitzat certificat digital i en el moment de l'inici se li va proporcionar l'opció de "Guardar la clave", pot utilitzar dita clau per a comprovar l'estat de presentació del mateix. Si la sol·licitud està presentada, el sistema li l'indicarà amb un missatge, i en el cas que no ho estiga, li permetrà continuar en l'últim punt on es va quedar.

Pot consultar el detall de la seua tramitació al finalitzar la mateixa, en este apartat podrà consultar el justificant de presentació i els detalls de la sol·licitud entregada.

Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud ha utilitzat certificat digital i la dita sol·licitud té com a destinació un dels registres d'entrada telemàtics de la Generalitat Valenciana pot accedir a la seua Carpeta Ciutadana per a la dita comprovació. La documentació entregada i el justificant de la seua tramitació els trobarà en l'apartat de Sol·licituds entregades. Tinga en compte que hi ha una demora d'uns minuts entre la finalització de la tramitació i l'aparició de la informació en la seua Carpeta Ciutadana.

Per a comprovar si la seua sol·licitud ha sigut enviada a un registre d'entrada telemàtic de la Generalitat Valenciana pot consultar el justificant PDF que li proporciona l'assistent de tramitació. En el mateix, i només en eixe cas, apareixerà un apartat de "Número Registro" amb la numeració d'entrada assignada.

 • Si la tramitació realitzada és sense firma digital, pot realitzar novament el tràmit per a corregir esta situació

   

 • Si la tramitació realitzada és amb firma digital, haurà de realitzar la consulta a través del compte de correu prop@gva.es

Per a solucionar este incident, accedisca al Panell de Java, seleccione la pestanya "Seguridad", i pressione sobre el botó "Editar lista de sitios". S'obrirà la finestra de "Lista de excepciones de sitios". Faça clic en el botó "Agregar", seleccione el camp buit del camp "Ubicación" en el centre de la finestra, i introduïsca la URL:  https://www.tramita.gva.es

Posteriorment, polse "Aceptar" per a guardar la URL introduïda. Faça clic a "Continuar" en el quadre de diàleg "Advertencia de seguridad".

Finalment, polse en "Aceptar" per a tancar el Panell de control de Java.

Si ha descarregat arxius PDF amb els formularis omplits però no els pot imprimir, ha de tindre en compte que alguns tràmits (habitualment que no requerixen accés amb certificat) no permeten que es puga imprimir el formulari abans d'haver finalitzat el tràmit. Una vegada haja complit el pas de validar, podrà avançar al pas d'imprimir. Llavors on podrà descarregar un justificant de l'enviament, que inclou els formularis presentats i que sí que podrà imprimir.

Si la informació mostrada en el justificant no coincidix amb la informació introduïda durant el registre, segurament es tracte d'un problema de visualització. Li recomanem que actualitze la seua versió d'Adobe Reader per a poder visualitzar i imprimir correctament el PDF.

Existixen tràmits que requerixen annexar documentació. Quan s'accedix al tràmit, en el punt "1. Debe saber", s'explica si el tràmit requerix que es descarregue alguna plantilla abans de continuar amb la tramitació.

Posteriorment, en el pas "3 Documentar", es sol·licitarà que adjunte la documentació necessària, si el tràmit ho requerix.

És important que verifique si la documentació a adjuntar és obligatòria o opcional, ja que en cas de ser obligatòria, no li permetrà continuar la tramitació sense adjuntar el document corresponent.

Per altra part, li recomanem que tinga en compte les següents consideracions ja que els tipus (extensions) de fitxers admessos són particulars per a cada tràmit i s'especifiquen en el mateix, en cas de que este permetra annexar fitxers:

 • Comprovar que les extensions dels arxius estàn permeses.
 • Comprovar que el tamany dels fitxers no excedix del tamany màxim permés.

Per a resoldre aquesta situació, per favor realitze els següents passos:

 • Desinstal·le AUTOFIRMA del seu equip.
 • Descarregue l'última versió d'autofirma des de la següent adreça: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
 • Instal·le autofirma com Admnistrador i assegure's de tindre tots els navegadors tancats en el procés. Aquest punt és important, en cas contrari l'aplicació no tindrà permisos per a realitzar les operacions. Ha de prémer amb botó dret en l'instal·lador i fer click a "Executar com a administrador".

Des del 22/07/19 està disponible la possibilitat de recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre des de la carpeta ciutadana.

IMPORTANT: les tramitacions anteriors a la data de posada en marxa no tindran disponibles la documentació presentada des de la carpeta ciutadana.

Segells d'Òrgan

Els segells electrònics o segells d'òrgan són un tipus de firma electrònica utilitzada per les Administracions Públiques que permet identificar i autenticar una actuació administrativa automatitzada concreta. 

Els certificats de Segell d'Òrgan servixen per a:

 - Identificar i firmar actes administratius per mitjà de sistemes informàtics sense intervenció directa de la persona física competent, possibilitant així: 

- L'actuació automatitzada de les Administracions Públiques per mitjà de sistemes d'informació adequadament programats i sense la intervenció directa en l'acte concret d'una persona humana. 

En la web de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) pot trobar el detall sobre este tipus de certificats electrònics.

Per a validar els certificats de segells electrònics la competència dels quals pertany a la Generalitat valenciana, de forma directa i gratuïta, pot seguir les passos següents:

 • Descarregue la part pública del certificat de segell electrònic utilitzat per a la firma d'un document PDF.
 • Accedisca al servici de validació de certificats de VALIDe, plataforma que oferix l'Administració General de l'Estat.
 • Seguisca les instruccions que se li indiquen per a configurar adequadament el servici de validació.
 • Una vegada configurat el servici de validació, polse l'enllaç que indica "Si el seu certificat electrònic està en un dispositiu d'emmagatzemament o en el seu disc dur, seleccione este link".
 • Polsant el botó "Examinar" seleccione el certificat que desitja validar.
 • Introduïsca el codi de seguretat.
 • Polse el botó "Validar", li apareixerà la informació sobre la validesa del certificat seleccionat.

Per a dur a terme la descàrrega de la part pública del certificat electrònic utilitzat per a la firma d'un document PDF seguisca els passos següents:

 • Òbriga amb Adobe Acrobat el document firmat.
 • Des del panell de firma, posicionar-se sobre la firma i amb botó dret triar l'opció "Mostrar propietats de firma".
 • Des de la finestra de propietats de firma, seleccionar "Mostrar certificat de firmant".
 • En la pestanya Resum polsar sobre el botó "Exportar". Guardar les dades exportats en un arxiu "Arxiu de certificats". S'emmagatzemarà un fitxer amb extensió .cer.