Carpeta ciutadana

Si el que desitja és conéixer tota la informació generada en les seues relacions, per mitjans electrònics, amb l'Administració Autonòmica deurà accedirà la Carpeta Ciutadana des de https://www.tramita.gva.es/cdc (pot trobar l'enllaç en www.gva.es - Carpeta Ciutadana).

És important que prèviament confirme que complix amb els requisits necessaris (pot trobar ajuda en el punt Requisits d'accés a l'àrea personal). A través d'esta zona tindrà accés a:

  • Totes les notificacions telemàtiques rebudes.
  • Els justificants de registre generats en els inicis de tots els tràmits realitzats telemàticament (Aquesta informació es mostrarà als 10 minuts de realitzar l'anotació registral).
  • Recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre (per a aquelles anotacions registrals realitzades en el registre centralitzat, si han sigut realitzats en un altre registre no podrà descarregar-los).
  • La relació dels tràmits pendents de finalitzar.
  • La informació relativa a les autoritzacions de representació sol·licitades.
  • La informació sobre l'estat dels expedients actius. Li informem que és possible que no li apareguen tots els expedients oberts amb la Generalitat Valenciana en estos moments, però progressivament se n'aniran incorporant a la Carpeta Ciutadana.

Ha de tindre en compte que la Carpeta Ciutadana de la Generalitat Valenciana no emmagatzema, modifica ni tradueix el nom i cognoms de les persones que hi accedeixen, sinó que es limita a mostrar la informació associada a la identificació realitzada, la qual es pot dur a terme a través dels següents sistemes: 

  • Cl@ve pin / Cl@ve permanent, si en accedir d'alguna d'aquestes formes les dades que li apareixen en la carpeta ciutadana de la GVA no són correctes, haurà de contactar amb el suport del sistema Cl@ve

  • Certificat digital, en aquest cas, pot comprovar la informació emmagatzemada en el seu certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/validarcertificado/ejecutar.htm.?lang=cat. Si les dades que apareixen en aqueixa validació no són correctes, haurà d'acudir a l'Autoritat de Certificació que les el va expedir, perquè procedisquen a la seua correcció.