Registre

Podeu consultar els tràmits electrònics que es poden realitzar amb certificat, buscant-los a través de: Results - Sede electronica - Generalitat Valenciana (gva.es)

És possible continuar una tramitació incompleta quan accediu sense certificat. Per a això heu de guardar l'enllaç utilitzant el botó que hi ha amb aquesta finalitat. L'enllaç guardat us permet accedir posteriorment a la sol·licitud no finalitzada en el mateix estat en què la vau deixar.

Perquè es guarden les dades del formulari, heu de polsar el botó d'enviar al final del formulari i el formulari ha de passar totes les validacions, és a dir que si apareix alguna alerta indicant que falten dades o alguna d'elles és incorrecta, la sol·licitud no arriba a enviar-se amb la qual cosa no s'emmagatzema.

Una vegada el formulari haja passat les validacions, apareixerà una marca verda al costat del formulari, que significa "Formulari o pas completat". Si en aquest moment eixiu amb el botó "Tanca", podreu recuperar la sol·licitud amb l'enllaç guardat. Heu de parar atenció de no eixir amb el botó "Cancel·la sol·licitud" ja que en aquest cas s'esborren les dades i no es poden recuperar.

Si es troba en el registre i no aconseguix obtindre/visualitzar el justificant, revise la configuració del navegador que utilitza ja que algunes versions de navegadors bloquegen la descàrrega de fitxers; també li suggerim que agregue la URL de tramitació https://www.tramita.gva.es/ com a lloc de confiança i que estiga atent a possibles alertes per bloqueig de finestres emergentes.

Per últim, revise la configuració de bloqueig d'elements emergents i si persistix, prove amb un altre navegador.

Si ha finalitzat el registre i no ha pogut obtindre el justificant, haurà d'intentar-ho des de la seua Carpeta Ciutadana, ja que li haurà caducat la sessió i en estos moments li serà ja imposible.

 • Accedisca a la seua Carpeta Ciutadana en https://www.tramita.gva.es/cdc
 • Seleccione la sol·licitud que acaba de presentar en l'apartat Sol·licituds Entregades.

Podrà descarregar les dos versions del justificant amb el botó de Descàrrega que apareix en la pantalla i recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre (utilitat disponible des del 22/07/19 sense efectes retroactius. Aquesta informació podrà visualitzar-la a partir de l'endemà de la presentació).

Si no fa res al polsar el botó, possiblement tindrà alguna configuració en el navegador que impedisca la descàrrega d'arxius: revise les opcions del seu navegador o intente-ho amb un altre navegador; és possible que agregant https://www.tramita.gva.es com a lloc de confiança quede resolt.

Le informem que el fet de tindre una sol·licitud iniciada i no finalitzada, no suposa cap problema sempre que no haja realitzat el pagament en eixa sol·licitud.

La sol·licitud desapareixerà de la seua Carpeta Ciutadana després d'haver-se vençut la seua data de caducitat, no fent falta més accions per la seua part.

En primer lloc procedisca a recarregar la pàgina on es troba i on s'ha produït l'error. L'assistent de tramitació davant de determinades situacions permet continuar amb la tramitació encara que s'haja produït un error. En el cas que el pas anterior no li siga d'ajuda, depenent de l'autenticació i del punt de presentació del tràmit podrà comprovar-ho seguint estes instruccions adicionals:

 • Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud ha utilitzat certificat digital i la dita sol·licitud té com a destinació un dels registres d'entrada telemàtics de la Generalitat Valenciana, comprove si en la seua Carpeta Ciutadana (apartat de sol·licituds entregades) apareix la sol·licitud presentada junt amb el seu justificant (recorde que passa un breu interval de minuts fins que la dita informació està consolidada i disponible en la Carpeta Personal, espere un temps prudencial de com a mínim 5 minuts per a fer esta verificació). Si no li apareix el justificant, comprove si accedint a la Carpeta Ciutadana, li apareix el tràmit com a pendent en l'apartat de sol·licituds en creació. En este últim cas ha d'accedir al mateix i finalitzar-ho. Tinga en compte que poden aparéixer diverses tramitacions pendents, depenent de si va iniciar més d'una; en eixe cas, ha de revisar quin continuar.
 • Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud no ha utilitzat certificat digital i en el moment de l'inici se li va proporcionar l'opció de "Guardar la clave", pot utilitzar dita clau per a comprovar l'estat de presentació del mateix. Si la sol·licitud està presentada, el sistema li l'indicarà amb un missatge, i en el cas que no ho estiga, li permetrà continuar en l'últim punt on es va quedar.

Pot consultar el detall de la seua tramitació al finalitzar la mateixa, en este apartat podrà consultar el justificant de presentació i els detalls de la sol·licitud entregada.

Si per a realitzar la presentació de la sol·licitud ha utilitzat certificat digital i la dita sol·licitud té com a destinació un dels registres d'entrada telemàtics de la Generalitat Valenciana pot accedir a la seua Carpeta Ciutadana per a la dita comprovació. La documentació entregada i el justificant de la seua tramitació els trobarà en l'apartat de Sol·licituds entregades. Tinga en compte que hi ha una demora d'uns minuts entre la finalització de la tramitació i l'aparició de la informació en la seua Carpeta Ciutadana.

Per a comprovar si la seua sol·licitud ha sigut enviada a un registre d'entrada telemàtic de la Generalitat Valenciana pot consultar el justificant PDF que li proporciona l'assistent de tramitació. En el mateix, i només en eixe cas, apareixerà un apartat de "Número Registro" amb la numeració d'entrada assignada.

 • Si la tramitació realitzada és sense firma digital, pot realitzar novament el tràmit per a corregir esta situació

   

 • Si la tramitació realitzada és amb firma digital, haurà de realitzar la consulta a través del compte de correu prop@gva.es

Per a solucionar este incident, accedisca al Panell de Java, seleccione la pestanya "Seguridad", i pressione sobre el botó "Editar lista de sitios". S'obrirà la finestra de "Lista de excepciones de sitios". Faça clic en el botó "Agregar", seleccione el camp buit del camp "Ubicación" en el centre de la finestra, i introduïsca la URL:  https://www.tramita.gva.es

Posteriorment, polse "Aceptar" per a guardar la URL introduïda. Faça clic a "Continuar" en el quadre de diàleg "Advertencia de seguridad".

Finalment, polse en "Aceptar" per a tancar el Panell de control de Java.

Si ha descarregat arxius PDF amb els formularis omplits però no els pot imprimir, ha de tindre en compte que alguns tràmits (habitualment que no requerixen accés amb certificat) no permeten que es puga imprimir el formulari abans d'haver finalitzat el tràmit. Una vegada haja complit el pas de validar, podrà avançar al pas d'imprimir. Llavors on podrà descarregar un justificant de l'enviament, que inclou els formularis presentats i que sí que podrà imprimir.

Si la informació mostrada en el justificant no coincidix amb la informació introduïda durant el registre, segurament es tracte d'un problema de visualització. Li recomanem que actualitze la seua versió d'Adobe Reader per a poder visualitzar i imprimir correctament el PDF.

Existixen tràmits que requerixen annexar documentació. Quan s'accedix al tràmit, en el punt "1. Debe saber", s'explica si el tràmit requerix que es descarregue alguna plantilla abans de continuar amb la tramitació.

Posteriorment, en el pas "3 Documentar", es sol·licitarà que adjunte la documentació necessària, si el tràmit ho requerix.

És important que verifique si la documentació a adjuntar és obligatòria o opcional, ja que en cas de ser obligatòria, no li permetrà continuar la tramitació sense adjuntar el document corresponent.

Per altra part, li recomanem que tinga en compte les següents consideracions ja que els tipus (extensions) de fitxers admessos són particulars per a cada tràmit i s'especifiquen en el mateix, en cas de que este permetra annexar fitxers:

 • Comprovar que les extensions dels arxius estàn permeses.
 • Comprovar que el tamany dels fitxers no excedix del tamany màxim permés.

Per a resoldre aquesta situació, per favor realitze els següents passos:

 • Desinstal·le AUTOFIRMA del seu equip.
 • Descarregue l'última versió d'autofirma des de la següent adreça: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
 • Instal·le autofirma com Admnistrador i assegure's de tindre tots els navegadors tancats en el procés. Aquest punt és important, en cas contrari l'aplicació no tindrà permisos per a realitzar les operacions. Ha de prémer amb botó dret en l'instal·lador i fer click a "Executar com a administrador".

Des del 22/07/19 està disponible la possibilitat de recuperar els fitxers presentats en el moment de realitzar el registre des de la carpeta ciutadana.

IMPORTANT: les tramitacions anteriors a la data de posada en marxa no tindran disponibles la documentació presentada des de la carpeta ciutadana.