Pagament

01. Condicions necessàries per a realitzar el pagament telemàtic

Verifiqueu que compliu totes les condicions necessàries per a realitzar el pagament:

 • Adeudo en compte:
  • Per a realitzar el pagament cal ser el titular o persona autoritzada.
  • Les entitats col·laboradores admeses podeu consultar-les en: atv.gva.es/va/tributos-infogeneral-dondepagar
  • Únicament admeten el pagament en línia aquelles entitats financeres que en l'última columna de la taula "Adeudo On-line/Pago telemático genérico" figura un SÍ.
  • No és podran utilitzar comptes mancomunats.
 • Pagament amb Targeta:
  • Qualsevol targeta Visa o MasterCard de dèbit o crèdit de qualsevol entitat financera.

02. Sol·licitud de devolució del pagament d'una taxa

La devolució del pagament d'una taxa de GVA s'ha de realitzar presentant la corresponent sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.

Podeu consultar informació del procediment: https://sede.gva.es/va/web/sede-electronica/inicio/procedimientos?id_proc=1624

Tinga en compte que la devolució pot tardar de 6 mesos a 1 any. Per a qualsevol consulta addicional, pot contactar amb el PROP (Atenció a la ciutadania - Guia PROP: Atenció a la ciutadania (gva.es))

03. Vaig sol·licitar la devolució del pagament d'una taxa, però no me l'han retornat

Tinga en compte que la devolució pot tardar de 6 mesos a 1 any. Per a qualsevol consulta addicional, pot contactar amb el PROP (Atenció a la ciutadania - Guia PROP: Atenció a la ciutadania (gva.es)

04. Problemes en el model 046

Consulteu les comprovacions que es detallen en la pàgina: http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos i si continueu amb problemes, envie un correu al compte organizacionhacienda@gva.es

05. Problemes al obtindre el justificant de pagament de la taxa

Per a obtindre el justificant de pagament de la taxa ha d'accedir a: https://atv.gva.es/tributos-pagotelematicogenerico, emplenant els camps i amb l'opció "Consulta"

 

 

 

El nº llarg és el nº de document i el còdi territorial és el CE4628:

06 Error: model 046 erroni.

Li recomanem que consulte la URL en què s'explica com generar el model 046 per a poder realitzar el tràmit sol·licitat (http://atv.gva.es/es/dii-756-acces) i la URL des d'on podrà generar el model 046 directament, tenint en compte els passos anteriors, (https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.servletrecogidadatossimulador?id_simul=simu756).

Una vegada realitzat aquest procés, podrà sol·licitar la devolució de l'import abonat prèviament des del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1624.