Codi segur de verificació

Per a comprovar els certificats telemàtics de la Generalitat Valenciana per mitjà del codi de verificació segur o CVS, necessita realitzar els passos següents:

  • Accedisca al tràmit "Comprovació dels certificats telemàtics de la Generalitat Valenciana per mitjà del codi de verificació segur" a través de la url https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces
  • Posteriorment accedirà a una pàgina on li sol·licitarà que òmpliga dos caselles:
  1. Introduïsca el CSV: introduirem el Codi Segur de Verificació que vindrà imprés en la capçalera o peu del document que volem verificar (es tracta d'una seqüència de lletres i números única de cada document: p.e. CSV: XXXXXXXXXXX només haurem d'introduir el codi en negreta).
  2. Introduïsca el text de la imatge introduirem las lletres i números que apareixen en la imatge, davall la casella anterior. Si el text no apareix clar, podem fer click con el ratolí sobre el text: "carregue novament el formulari", que apareix davall la segona casella (esta acció no borra el contingut que haguera en la primera casella.
  • Polsar el botó sol·licitar.