Accés amb certificat

Amb este tràmit, podrà comprovar si el seu ordinador està configurat correctament per a tramitar amb certificat.

Direcció del tràmit de prova: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13141

Es pot definir un certificat digital o certificat electrònic com un document firmat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de firma a un firmant i confirma la seua identitat.

El certificat digital d'usuari és un document que permet identificar-vos en Internet i que és necessari per a realitzar tràmits, tant amb les administracions publiques com amb nombroses entitats privades, a través de la xarxa.

El certificat digital el poden obtindre tant persones físiques com jurídiques davant d'una autoritat de certificació reconeguda. Actualment a Espanya, a mes del DNIe emés per la Direcció General de la Policia, hi ha altres certificats digitals emesos per diverses autoritats de certificació, com per exemple l'ACCV - Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica.

Per a obtindre un certificat digital, heu de realitzar la sol·licitud presencialment i per tant personar-vos físicament. Açò és necessari ja que l'emissió d'un certificat digital, requereix la identificació prèvia del sol·licitant. Així doncs, no és possible aconseguir un certificat digital d'usuari únicament descarregant-se uns fitxers, és requereix abans una sol·licitud presencial.

La llista de certificats admesos per la Generalitat Valenciana, és pot consultar en el punt següent.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV, a més de tots aquells acceptats per la plataforma de @firma que podreu consultar en la secció de la iniciativa en el Portal d'Administració Electrònica.

Comproveu la validesa del vostre certificat en l'adreça següent: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html i que la instal·lació del seu certificat s'ha realitzat correctament consultant l'apartat Instal·lació dels certificats en fitxer des de l'explorador d'arxius

 

Si el teniu instal·lat correctament, no heu de fer res, us demanarà que el seleccioneu quan siga necessari. Si no apareix el vostre certificat en la finestra quan us demane seleccionar-lo,comproveu si el teniu correctament instal·lat, reviseu l'ajuda i contacteu amb el suport si és necessari, i indiqueu quin tipus de certificat esteu intentant utilitzar.

Per a poder firmar/autenticar en entorns amb sistema Windows (7 o superior) o Mac , serà necessari instal·lar el certificat de firma electrònica, des de l'explorador d'arxius. Per a això s'hauran de seguir els passos detallats a continuació:

 • Si és un sistema Windows 7 o superior
  • Tanque el navegador on realitzarà la tramitació (recomanem les últimes versions de chrome).
  • Cal instal·lar el certificat en l'equip ja que sinó l' applet no el trobarà, així que busque el seu arxiu de certificat que tindrà un nom similar a "EL SEU_NOM.*p12" i faça doble clic sobre ell, ha de seguir els passos de l'assistent amb totes les opcions per defecte fins a finalitzar la instal·lació del certificat en el seu equip.
  • Una vegada haja realitzat açò, per favor elimine el caixet de java i del navegador per a realitzar una execució limpia.
  • Comprove que la instal·lació s'ha realitzat correctament seguint les instruccions de la següent pàgina https://sede.red.gob.es/redayuda/index.jsp?nav=gc&pag=certificados, segons el navegador que vaja a utilitzar (per defecte es carreguen les instruccions per a Chrome, però pot seleccionar altres navegadors en la pròpia pàgina)
  • Òbriga el navegador on té el certificat instal·lat i torne a intentar la tramitació.
 • Si és un sistema MAC
  • Només fent doble clic en un certificat digital en format software (.p12), el sistema operatiu iniciarà automàticament un assistent per a la seua instal·lació.
  • En este cas s'iniciarà el Clauer de Mac, aplicació encarregada de gestionar els nostres certificats digitals (Keychain Access). Des d'este enllaç té tota la informació: https://developers.viafirma.com/como-instalar-certificados-en-mac-osx

Per a tramitar pot utilitzar navegadors sense suport Java per mitjà d'autofirm@. Per a això, abans de tramitar descàrrega i instal·le l'aplicació d'autofirm@ des de http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

Accedisca al tràmit / servici a través del navegador Chrome i intente novament la tramitació.

Si contínua amb problemes d'accés o firma a la plataforma de tramitació, li recomanem que es descàrrega la guia de resolució de problemes polsant.

 • Tingueu en compte l'observació següent: si el problema que teniu és que quan apareix el missatge "S'està preparant l'entorn de firma digital. Pot tardar uns minuts, espereu" o semblant, pareix que la pàgina es queda bloquejada/sense avançar, comproveu que no teniu en segon pla una finestra amb la llista de certificats indicant que seleccioneu el certificat a utilitzar. Hem comprovat que de vegades aquesta finestra es queda darrere de la finestra que es visualitza, i fa la impressió que el procés s'ha bloquejat quan en realitat està esperant resposta de l'usuari.
 • Si esteu tramitant amb Mozilla Firefox, comproveu si en la barra de ferramentes de navegació, entre el botó de tornar arrere i el camp amb la ruta de la pàgina web, apareix una icona roja. En aquest cas, polseu la icona i quan us ho sol·licite, permeteu l'execució del connector de Java.
 • Comproveu que teniu el connector de Java funcionant correctament en el navegador, accedint a l'adreça http://www.java.com/es/download/testjava.jsp, on haureu de permetre l'execució de la miniaplicació. Si ix un avís dient que heu d'actualitzar Java, no cal que ho feu per a la comprovació, podeu tramitar sempre que la vostra versió actual complisca els requisits que apareixen publicats, encara que és recomanable tindre Java actualitzat.
 • A causa de canvis en la seguretat de Java, certes versions detecten que hi ha una nova versió disponible i es bloqueja l'ús de la versió anterior. Després d'actualitzar-se, haureu de tancar el navegador. En accedir-hi, en diverses alertes anirà demanant-vos autorització per a executar l'aplicació i haureu de concedir permís.

Podeu evitar les alertes d'error que apareixen en el navegador abans d'accedir-hi, instal·lant la certificació de la pàgina de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (Root CA en Descàrrega de certificats jerarquía (accv.es)).

Podeu trobar informació en la següent pàgina de l'ACCV per a exportar/importar el certificat:

Amb Autofirm@ és possible utilitzar un certificat, necessitat d'haver d'instal·lar-ho o si el que tenim instal·lat no és un certificat vàlid (este revocat, ...).

En la pantalla de selecció de certificat, ens apareixen tres icones en la part superior dreta, si punxem en la segona icona el que té una fletxa cap a dalt (requadro roig en la imatge inferior), ens permet seleccionar la ubicació on tinguem el certificat.

Cal destacar que el certificat no s'instal·la i per tant caldrà repetir esta operació cada vegada que vullguem utilitzar-ho llevat que ho instal·lem.

Cal tindre en compte que si el nostre certificat apareix en alguna llista de revocació, encara que instal·lem el bo, ens demanarà que seleccionem un vàlid en un magatzem extern.

AutoFirm@ requerix permisos d'administrador per a ser instal·lat.

Si no pot instal·lar AutoFirm@, realitze la instal·lació en mode administrador, per a això polse amb el botó dret sobre l'icona de l'executable "AutoFirm@" i trie instal·lar en mode administrador.

Si ja s'ha intentat la instal·lació, però en el procés de la mateix hi ha hagut un error, deurá desinstal·lar-lo completament abans de la seua reinstal·lació.

Depenent del sistema operatiu que utilitze es deurá actuar de la següent manera:

 • Linux

Si el seu sistema operatiu és Linux, segons pareix hi ha un error en el fitxer es/gob/afirma/keystores/mozilla/MozillaKeyStoreUtilitiesUnix.class que no inclou totes les rutes on trobar les llibreries NSS i per tant cal crear-les manualment.

Per a 32bits

# mkdir /opt/firefox

# cd /opt/firefox/

# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/nss/libsoftokn3.so

# ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libnspr4.so

Per a 64bits

# mkdir /opt/firefox

# cd /opt/firefox/

# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nss/libsoftokn3.so

# ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libnspr4.so

En alguns casos, açò no es suficient i a més és necessari posar pegats les referències a ~/.pki/nssdb perquè funcione amb els certificats de Firefox:

# mkdir -p ~/.pki/nssdb

# cd ~/.pki/nssdb

# ln -s ~/.mozilla/firefox/*.default/cert8.db

# ln -s ~/.mozilla/firefox/*.default/key3.db
 • Windows

Si el seu sistema operatiu és Windows són problemes de permisos pel que deurá accedir amb un usuari administrador del sistema.

Este error es produïx si no disposa de certificat digital o el certificat digital que està utilitzant no supera la comprovació o en el seu defecte el certificat és correcte però no està instal·lat de forma adequada.

Si no disposa de certificat digital o no ho té vigent li informem que amb caràcter general, pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV, a més de tots aquells aceptats per la plataforma de @firma que podrà consultar en la secció de l'iniciativa en el Portal d'Administració Electrònica:  https://sede.gva.es/va/sede_certificados

Hi ha la possibilitat de que no trobe el seu certificat, pel que deurá instal·lar-ho en el navegador des de l'explorador d'arxius per a la qual cosa pot consultar l'apartat: "Instal·lació dels certificats en fitxer des de l'explorador d'arxius" d'esta mateixa FAQ.

Una vegada obtingut/instal·lat el certificat segons les indicacions, li recomanem que comprove de nou la validesa del certificat en la següent direcció: https://valide.redsara.es/valide/?lang=cat una vegada polsat el botó "Vore informació ampliada" i posteriorment ens remesa una captura de pantalla.

Verifique que el sol·licitant li ha otorgat la representació electrònica a través del registre de representants que podrà consultar en https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/

A continuació es detalla la forma per a accedir i realitzar la signatura digitalment d'un tràmit.

 

Una configuració que no sol donar problemes en els equips és usar el navegador Google *Chrome, que en les versions més recents ja no suporta Java, tenint instal·lat *AutoFirma i que es pot descarregar en http://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html Amb aquesta aplicació i amb el navegador Google *Chrome no sol donar problemes d'accés i de signatura.

 

Per a accedir amb el certificat, prema en l'opció Accedir que figura davall de l'opció Cl@ve i posteriorment seleccione el mètode d'autenticació *DNIe/Certificat electrònic.

 

També podrà utilitzar l'opció de cl@ve permanent, si *disponte disposa d'ella després d'haver acudit a una oficina presencial de cl@ve.

 

Tinga en compte que el sistema cl@ve en la seua opció de cl@ve-permanent, només serveix per a persones físiques i NO està disponible per a jurídiques o empreses. Amb aquest sistema no és necessari tindre instal·lat l'aplicació *AutoFirma, encara que per a això ha de generar-se un certificat en el núvol la primera vegada que accedisca.

Si a l'intentar accedir amb certificat digital li mostra el següent error, per favor realitze els passos següents:

 •  Verifique que el seu certificat es troba correctament instal·lat. Li recomanem que comprove novament la validesa del certificat en la següent dirección: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html . Una vegada polsat el botó Veure informació ampliada. Recorde que si el seu certificat no es troba correctament instal·lat, haurà de posar-se en contacte amb l'entitat emissora del seu certificat.
 • Instal·le l'aplicació Autofirma. Ha de tindre autofirma instal·lat i amb permisos d'administrador per a poder autenticar-se amb certificat digital i realitzar tràmits. Per favor, seguisca els passos següents:
 1. Descàrrega l'última versió d'autofirma des de la direcció següent: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html
 2. Instal·le autofirma com Admnistrador. Este punt és important, en cas contrari l'aplicació no tindrà permisos per a realitzar les operacions. Ha de polsar amb botó dret en l'instal·lador i fer click a "Executar com administrador"
 • Amb el navegador Google Chrome (és important que el seu navegador es trobe actualitzat a la seua última versió) , intente accedir novament al tràmit.

Aviso acceso certificado

 

Si no ha trobat la resposta a la seua pregunta, pot traslladar les seues qüestions sobre aspectes funcionals o tècnics a través dels formularis d'ajuda disponibles en: https://sede.gva.es/ajuda/suport

.