• Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Simulació de Tramitació Telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve)

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit permet realitzar una simulació de tramitació telemàtica dins de la Gva, tràmit que es posa a la disposició del ciutadà per a familiaritzar-se amb la tramitació telemàtica dins d'aquesta administració i per a la comprovació que l'equip o recurs des d'on realitzarà la tramitació està preparat per a poder tramitar de manera telemàtica amb la Generalitat.
  La simulació que es realitza des d'aquest tràmit és una sol·licitud d'Examen.
  Aquest tràmit és fictici, tots els passos, inclòs el de pagament són simulats. La realització d'aquest tràmit no generarà cap acció administrativa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol ciutadà pot fer ús d'aquest tràmit, s'inclou la realització del tràmit com a representant.

  Requeriments

  En el cas de voler presentar la sol·licitud com a representant, ja siga d'una persona física o persona jurídica, s'ha de tindre en compte que en un tràmit real, no de simulació, és necessari acreditar aquesta condició de representació, ja siga en el tràmit d'inici o durant la tramitació del procediment.
  El mitjà d'acreditar la representació de manera telemàtica és a través del Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV) o en el cas de representacions totals, per a qualsevol procediment i davant qualsevol Administració Pública, a través del Registre Electrònic d'Apoderament de l'Administració General de l'Estat (AGE).
  És important ressaltar, que el tràmit es podrà realitzar encara que no s'acredite inicialment la representació, en un tràmit real, en el cas de no estar donada d'alta de manera telemàtica aquesta representació, li serà requerida l'acreditació d'aquesta per l'Òrgan gestor del procediment.
  Per a provar la tramitació com a representant, pot donar d'alta la representació per al Tràmit de simulació en el Registre de Representants de l'ACCV. En aquest cas en entrar en la Carpeta Ciutadana podrà visualitzar aquesta representació i podrà veure tot el relacionat amb aquest tràmit, sol·licituds presentades per vosté com a representant com aquelles presentades per l'interessat al qual vosté representa per al Tramite de simulació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Impresos associats

  [PRESDET] Sol·licitud examen (SIMULACIÓ DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA)

  [CERTCOSS] Llista Especialitats (SIMULACIÓ DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En tractar-se d'un tràmit de simulació de tramitació telemàtica, no està disponible per a la seua tramitació presencial.
  Telemàticament es tramita a través de l'enllaç corresponent:

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a iniciar el tràmit telemàtic haurà de punxar en la icona superior "Tramitar amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina o en l'enllaç disponible en l'apartat anterior.
  Haurà de disposar de certificat electrònic reconegut per l'ACCV, DNI electrònic o disposar d'un usuari de Cl@ve Permanent (té el detall de tots els certificats electrònics reconeguts, admesos en la Seu electrònica de la Gva, en el següent apartat Informació addicional).
  Des de l'Assistent de Tramitació Electrònica s'han de realitzar els següents passos:
  1. - Emplenar: Completar el formulari "Sol·licitud d'Examen" i signar-ho des de la plataforma. En el cas de seleccionar que la prova a la qual es presenta és "Examen global per a totes les especialitats" haurà d'emplenar a més el formulari "Ordre Especialitats".
  2. - Documentar: De manera opcional, pot annexar el seu curriculum vitae (des del tràmit telemàtic pot descarregar la plantilla proporcionada).
  4. - Pagar: Aquest apartat és opcional, pot simular el pagament d'una taxa o no realitzar cap actuació.
  5. - Registrar la sol·licitud. És important dur a terme aquest pas, ja que és quan s'envia la informació emplenada a l'Administració. Si no finalitza aquest tràmit no es donarà per finalitzada la tramitació i la sol·licitud no tindrà efecte.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Cl@ve Permanent

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Llista de normativa

  Veure Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
 

La Generalitat desea que esta información le sea de utilidad.

La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las intrucciones específicas.