Buscador de procedimientos

Mostrar filtres
Ocultar filtres
Tot
Ciutadania
Empreses
Administració
Ocupació Pública
Conselleria
[06/10/2022]Nou:

AUT-229/22 APF-01-01 Subalterns

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 26
[06/10/2022]Nou:

AUT-227/22 A1-13 Superior tècnic d¡enginyeria de mines

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 3
[06/10/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de tècnic/a de suport (convocatòria 122/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
06/10/2022 20/10/2022
[05/10/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a d'assajos clínics. (Convocatòria 2022/128).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/10/2022 19/10/2022
[05/10/2022]Nou:

AUT-226/22 A2-10 superior de gestió en enginyeria tècnica de mines

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 3
[05/10/2022]Nou:

ADC-224/22 C1-04 Especialistes en educació infantil

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 6
[05/10/2022]Nou:

AUT-230/22 A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 5
[05/10/2022]Nou:

AUT-208/22 A2-20 Superior de gestió en fisioteràpia

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 7
[01/10/2022]Nou:

ADC-225/22 C1-03 Especialistes en educació especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 46
[01/10/2022]Nou:

Registrador o registradora

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 1
03/10/2022 31/10/2022
[01/10/2022]Nou:

Ajudant de Restauració

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 1
03/10/2022 31/10/2022
[01/10/2022]Nou:

cap de publicacions

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 1
03/10/2022 31/10/2022
[01/10/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral. (Convocatòria 2022/127).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/09/2022 14/10/2022
[01/10/2022]Nou:

AUT-231/22 A1-01 superior tècnic d'administració general

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 66
[30/09/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de gestor/a AC del servei de radiodiagnòstic (convocatòria 121/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022
[29/09/2022]Nou:

Contractació d'un Investigador no doctor

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022
[29/09/2022]Nou:

AUT-219/22. Cos A1-06 Informàtics (VAL,AL). Borses: 374, 81,424

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
[29/09/2022]Nou:

AUT-222/22. Cos A1-15 Eng. Agrònoms (VAL,AL). Borses 419, 197, 286

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 4
[28/09/2022]Nou:

Tècnic de promoció de la innovació

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022
[28/09/2022]Nou:

AUT-223/22 A2-01 Superior de gestió d'administració general

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 8
[27/09/2022]Nou:

Un investigador no doctor

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022
[27/09/2022]Nou:

Tècnic/a superior gestió educació social a la província d'Alacant

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL
Tipus de prova: Prova d'aptitud / Valoració de mèrits
[27/09/2022]Nou:

ADC-221/22. Cos A1-01 TS General (VAL) Borses: 433, 357, 225, 325, 487, 444

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 7
[27/09/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a d'assajos clínics. (Convocatòria 2022/125)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
26/09/2022 11/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a farmacèutic/a nutricionista (convocatòria 2022/123)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
21/09/2022 06/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de facultatiu/iva especialista en Pneumologia (convocatòria 115/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
22/09/2022 06/10/2022

AUT-249/22 A1-01 Superior tècnic d'administració general

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 70
05/10/2022 06/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de tècnic/a de Laboratori (convocatòria 116/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
22/09/2022 06/10/2022

Gestor/a de projectes d'innovació

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de coordinador/a de bioestadística (convocatòria 118/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de facultatiu/a especialista en Aparell Digestiu (convocatòria 117/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Infermer/a per a la Unitat d'Investigació Clínica i de Productes amb Activitat Biològica de l'IIS La Fe

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Infermer/a d'assajos clínics

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Tècnic/a de suport a la investigació en Neuroimmunologia

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Un investigador no doctor

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 07/10/2022

Convocatòria d'un lloc de treball de director o directora de Programes per a la Gestió dels Fons Europeus Next Generation en la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
26/09/2022 07/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'UN/A INVESTIGADOR/A. (Convocatòria 2022/124)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/09/2022 08/10/2022

Contractació d'un Investigador no doctor

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022

Tècnic de promoció de la innovació

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022

Investigador especialista en Cardiologia

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022

Investigador no doctor en imatge mèdica i desenvolupament de fantomes

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
24/09/2022 08/10/2022

Diplomada infermeria - coordinadora d'estudis

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
23/09/2022 08/10/2022

AUT-232/22 A2-16-02 Educació social

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 10
06/10/2022 09/10/2022

AUT-233/22 A2-16-03 treball social

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 14
06/10/2022 09/10/2022

Convocatòria 61/2022. Llocs del cos A2-17 superior de gestió en arquitectura de l'Administració de la Generalitat.

Procés selectiu: CONCURS DE TRASLLATS
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 47
27/09/2022 10/10/2022

AUT-240/22 C2-05-01 Auxiliar d'infermeria

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 14
06/10/2022 10/10/2022

AUT-253/22 C2-01-01 auxiliar de gestión

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 41
06/10/2022 10/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a d'assajos clínics. (Convocatòria 2022/125)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
26/09/2022 11/10/2022

Analista programador/a i de sistemes (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 8
05/10/2022 11/10/2022

Higienista dental (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 23
05/10/2022 11/10/2022

Infermer/a SAMU (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 67
05/10/2022 11/10/2022

Metge/essa de família EAP (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 500
05/10/2022 11/10/2022

Governant/a (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 15
05/10/2022 11/10/2022

Tècnic/a especialista en documentació sanitària (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 15
05/10/2022 11/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a d'AC. (Convocatòria 2022/126)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
28/09/2022 13/10/2022

Investigador/a no doctor/a per a la Plataforma de Biologia Cel·lular

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022

Investigador/a no Doctor/a

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022

coordinador/a d'estudis

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
01/10/2022 14/10/2022

Investigador/a facultatiu/a especialista en Hematologia

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022

Tècnic/a de Biologia Cel·lular en la Plataforma de Biologia Cel·lular

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral. (Convocatòria 2022/127).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/09/2022 14/10/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de gestor/a AC del servei de radiodiagnòstic (convocatòria 121/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022

Graduat en infermeria

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/09/2022 14/10/2022