Buscador de procedimientos

Mostrar filtres
Ocultar filtres
Tot
Ciutadania
Empreses
Administració
Ocupació Pública
Conselleria
[27/05/2022]Nou:

AUT-111/22 C1-01 Administratiu

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 60
[27/05/2022]Nou:

AUT-117/22 APF-01-01 Subalterns

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 24
[26/05/2022]Nou:

AUT-124/22 A1-01 Superior tècnic d'administració general (Requisit Dret)

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
[26/05/2022]Nou:

AUT-116/22 A1-01 Superior tècnic d'administració general

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 91
[26/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de tècnic/a superior (convocatòria 46/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
26/05/2022 09/06/2022
[25/05/2022]Nou:

ADC-123/22 C1-03 Especialistes en Educació Especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 4
[25/05/2022]Nou:

ADC-121/22 APF-05 Ajudants

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 12
[25/05/2022]Nou:

AUT-120/22 A1-12 Superior tècnic d'enginyeria industrial

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 11
[25/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'infermer/a d'investigació (convocatòria 45/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
25/05/2022 08/06/2022
[25/05/2022]Nou:

ADC-122/22 A2-16-03 Treball social

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 6
[25/05/2022]Nou:

AUT-119/22 C2-01-01 Auxiliar de gestió

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 69
[24/05/2022]Nou:

AUT-106/22 A2-14-01 Enginyeria tècnica agrícola

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 7
[24/05/2022]Nou:

ADC-105/22 A2-17 Superior de gestió en arquitectura

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 10
[24/05/2022]Nou:

ADC-115/22 C1-04. Especialistes en Educació Infantil

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 3
[24/05/2022]Nou:

ADC-114/22 C1-03 Especialistes en educació especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 10
[24/05/2022]Nou:

AUT-104/22 Superior de gestió de promoció lingüística

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 3
[24/05/2022]Nou:

AUT-110/22 A2-16-03. Treball social

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 26
[21/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'investigador/a col·laborador/a (convocatòria 42/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
17/05/2022 31/05/2022
[21/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de facultatiu/iva especialista en cardiologia (convocatòria 41/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
14/05/2022 28/05/2022
[21/05/2022]Nou:

AUT-108/22 A2-19 Superior de gestió d'administració sociosanitària

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 26
[21/05/2022]Nou:

AUT-118/22 A2-01. Superior de gestió d'administració general

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 22
[21/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'ajudant d'investigació (convocatòria 44/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
21/05/2022 04/06/2022
[21/05/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de data manager (convocatòria 43/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
18/05/2022 01/06/2022
[20/05/2022]Nou:

AUT-99/22 A2-01-01 Orientador laboral d'ocupació

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 3
[20/05/2022]Nou:

AUT-100/22 A2-16-02 Educació social

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 13
[20/05/2022]Nou:

ADC-112/22 A2-25 Superior de gestió de seguretat pública

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 1
[20/05/2022]Nou:

ADC-113/22 A1-06 Superior tècnic d'enginyeria en informàtica

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 1
[20/05/2022]Nou:

ADC-101/22 A1-20 Superior tècnic de psicologia

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 18
[20/05/2022]Nou:

AUT-107/22 A2-20 Superior de gestió en fisioteràpia

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 2
[19/05/2022]Nou:

ADC-103/22 A1-18 Superior tècnic d'arquitectura

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 4

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de facultatiu/iva especialista en cardiologia (convocatòria 41/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
14/05/2022 28/05/2022

Zelador/a (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 471
17/05/2022 30/05/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'investigador/a col·laborador/a (convocatòria 42/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
17/05/2022 31/05/2022

Director o directora tècnics de l'Escola Universitària d'Infermeria de València La Fe (núm. lloc: 27277)

Procés selectiu: LLIURE DESIGNACIÓ
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
05/05/2022 01/06/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de data manager (convocatòria 43/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
18/05/2022 01/06/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'ajudant d'investigació (convocatòria 44/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
21/05/2022 04/06/2022