Sistemes de firma electrònica admesos i/o utilitzats en la seu

LA SEU ELECTRÒNICA: https://sede.gva.es.

Els certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma Administrativa.

Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV. També s'admetran tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificación (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Vos recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

https://valide.redsara.es/valide/inicio.html

Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquell.

Des del 01/08/2018 s'admet clau-permanent de l'Estat com a mètode d'autenticació i firma per a la tramitació telemàtica dins de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. Aquest mecanisme únicamente és acceptat per a les persones físiques i per tant queden excloses les persones jurídiques (empresas, ajuntaments, entitats....).Més informació.