Sol·licitud d'adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 211714
|
Codi GVA: 16402
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Impulsar l'Administració electrònica a la Comunitat Valenciana, especialment entre les administracions municipals i la Generalitat, per a la qual cosa s'oferiran conjuntament serveis d'assistència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), tant en l'àmbit d'assessorament...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Entitats locals i de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació

- Les entitats locals de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de l'Administració de la Generalitat han de remetre a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la sol·licitud d'adhesió i l'acord aprovatori de l'òrgan competent, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

 

- Les sol·licituds s'acceptaran de conformitat amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació.

 

- Publicació de les adhesions en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a la seua entrada en vigor.

Òrgans de tramitació

Formularis

Sol·licitud

Termini
Termini obert

El termini estarà obert durant tot l'any.

Documentació
- Protocol d'adhesió. - Certificació de l'acord de l'òrgan corresponent de l'entitat local pel qual s'adopta la decisió de sol·licitar l'adhesió al conveni marc.
Forma de presentació
Presencial

- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

- També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

 

- I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
- Les sol·licituds seran acceptades o denegades per la Comissió de Seguiment en el termini de quinze dies.
Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).