Presentació de sol·licituds de teletreball dirigides a la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, personal de la DGTIC. Programa 1/2024

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Codi SIA: 2982334
|
Codi GVA: 23112
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del present tràmit és la presentació de sol·licituds de participació en el programa de teletreball per a personal DGTIC 1/2024.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Si ja va participar en el programa de teletreball DGTIC 2023 i va realitzar el curs autoformativo de teletreball de l'IVAP, no haurà d'aportar novament este certificat per a participar en el Programa teletreballe DGTIC 2024.

Tampoc haurà d'aportar com a documentació annexa el Qüestionari d'Autoavaluació de Prevenció de Riscos Laborals en el lloc de treball, si no s'han modificat les condicions del lloc des d'on realitza l'activitat laboral en esta modalitat.

 

Si és la primera vegada que participa en un programa de teletreball de la DGTIC, i ja ha realitzat el curs Autoformativo de teletreball, haurà d'aportar este certificat com a documentació annexa en el tràmit.

 

Si per contra, encara no ha realitzat l'activitat formativa, haurà de realitzar-la abans de l'inici del programa de teletreball DGTIC 2024 i aportarà este certificat a l'Òrgan Gestor en el termini de presentació de sol·licituds.

 

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Podran presentar sol·licituds de teletreball el personal funcionari i laboral adscrit a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (d'ara en avant DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Requisits

Seran requisits necessaris:

 

a) Estar en situació de servici actiu.

 

b) Haver exercit el lloc de treball que ocupa durant períodes que sumen almenys tres mesos, dins dels últims dos anys.

 

c) Ser titular o ocupant d'un lloc de treball que corresponga a la tipologia dels inclosos en el corresponent programa de teletreball.

 

d) Que el lloc des del qual es vaja a realitzar el teletreball complisca amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball, després de la implantació, si és el cas, de les mesures de prevenció necessàries.

 

e) Que ha realitzat o realitzarà el curs Autoformativo de teletreball de l'IVAP abans de l'inici del programa.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Preparar la documentació a annexar si és la primera vegada que participa en el programa. Recorde firmar el .pdf del qüestionari d'autoavaluació de prevenció de riscos laborals. 2. Accedir al tràmit telemàtic i emplenar-lo (Fent clic en l'enllaç directe indicat en Com es tramita...
Saber més
Criteris de valoració
A l'efecte dels criteris de valoració es tindrà en compte el barem per a la selecció del personal que sol·licite la seua participació en el programa de teletreball (Veure Annex V) establit en el Decret 49/2021, d'1 d'abril, del Consell.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Deu dies habiles des de la publicació del programa de

teletreball en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
Sol·licitud de participació en el programa de teletreball. 1/2024.

Resolució

Recurs que procedeix contra la resolució
Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
Obligacions
El personal seleccionat per a participar en el corresponent programa de teletreball realitzarà obligatòriament i amb anterioritat a l'inici del teletreball, llevat que ja l'haguera realitzat en convocatòries anteriors, un curs de formació específic de caràcter autoformativo. La no realització...
Saber més