Al·legacions o recursos administratius en concursos de trasllats de la Conselleria de Sanitat

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 2405239
|
Codi GVA: 21494
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-05-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit permet la presentació per via telemàtica d'al·legacions o recursos administratius en concursos de trasllats de la Conselleria de Sanitat.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-05-2024
Observacions

En l'apartat "D Denominació convocatòria" del formulari a emplenar en el pas "2 Emplenar" del tràmit electrònic, s'ha d'identificar IDÈNTICAMENT a com consta en la convocatòria, la denominació de la categoria/especialitat o cos/escala del concurs de trasllats per al qual es presenten les al·legacions o el recurs administratiu. Així mateix, s'ha d'incloure el número i la data del DOGV en què es va publicar la convocatòria. En cas de no disposar d'espai suficient en l'apartat "D", pot utilitzar-se l'apartat "G Observacions" per a incloure eixes dades, a més de la qualificació de la instància com a AL·LEGACIONS o RECURS administratiu, d'ALÇADA  o POTESTATIU DE REPOSICIÓ. Si l'espai disponible en l'apartat "G" per a formular les al·legacions o el recurs administratiu no fora suficient per a exposar els fets, raons i petició en què es concrete, amb tota claredat, la sol·licitud, es pot annexar un document amb les al·legacions o el recurs administratiu en el pas "3 Documentar" del tràmit. Les al·legacions o el recurs administratiu hauran d'acompanyar-se en este pas del tràmit de tota la documentació que justifique amb tota la claredat l'exposició de fets, raons i petició formulada. En este pas pot aportar-se UN o DIVERSOS documents. La grandària màxima permesa és de 20MB per document. I les extensions permeses són PDF, *DOC, *DOCX, *XLS, *ODT, *ZIP, *RAR, *ODS, *JPG i *XLSX. La grandària total del tràmit serà com a màxim de 150MB.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les persones participants que formulen, a través de mitjans electrònics, les al·legacions o el recurs administratiu que consideren pertinent en concursos de trasllats de la Conselleria de Sanitat.

Requisits

Per a poder presentar al·legacions o un recurs administratiu mitjançant este tràmit telemàtic s'han de complir els requisits establits en les bases de la convocatòria.

Com es tramita

Òrgans de tramitació
Els competents per a tramitar concursos de trasllats.

Sol·licitud

Termini
Des de 14-05-2024

El termini serà l'assenyalat en les bases de la convocatòria o resolució corresponent.

Documentació
Les al·legacions o el recurs administratiu, així com la qualificació de la instància com a AL·LEGACIONS o RECURS, d'ALÇADA o POTESTATIU DE REPOSICIÓ es formularen en l'apartat "G Observacions" del FORMULARI a emplenar en el pas 2 del tràmit. Si l'espai disponible en l'apartat "G" per a formular...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La presentació d'al·legacions o recursos administratius en concursos de trasllats de la Conselleria de Sanitat es tramitarà per mitjans electrònics, sent necessari disposar, per a això, del corresponent certificat electrònic. Podrà imprimir-se el justificant de presentació de les al·legacions o...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució
Els competents per a resoldre concursos de trasllats.