Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2413901
|
Codi GVA: 21822
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar el Premi Extraordinari de Narrativa Eròtica Luis García Berlanga en el marc de les activitats commemoratives que, amb caràcter extraordinari, se celebraran en 2021 amb motiu de l'Any García-Berlanga a través de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, adscrita a la Direcció General de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Es concediran dos premis en les modalitats següents: a) Un premi de narrativa eròtica Luis García-Berlanga en castellà b) Un premi de narrativa eròtica Luis García-Berlanga en valencià El lliurament dels premis es farà en un acte públic organitzat per la Direcció General Cultura i Patrimoni. ...

Saber més
Normativa
 • Resolució de XX de XXXXXX de 2021, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el Premi Extraordinari de Narrativa...

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Hi podrà participar qualsevol persona física que siga major d'edat i es podrà presentar un màxim d'una obra per persona.

Requisits

1. Les obres han de ser originals i inèdites en tota la seua extensió. 2. Els treballs han d'estar escrits en valencià o en castellà, segons la modalitat. 3. Les obres s'han de presentar amb lletra tipus Times New Roman o Arial, de grandària 12 i amb interlineat doble. 4. Els treballs han de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica i ha d'incloure un arxiu adjunt en format PDF amb la narració que ha de tindre un pes màxim de 5 MB. La sol·licitud ha d'anar signada per la persona sol·licitant, per a la qual cosa cal utilitzar exclusivament els mitjans de...
Saber més
Criteris de valoració
Serà nomenat un jurat per cada una de les modalitats, castellà i valencià, designat i presidit en els dos casos per la persona titular de la Direcció General de Cultura i Patrimoni. Cada un dels jurats estarà compost per cinc membres de reconegut prestigi i la funció de Secretaria serà exercida...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació serà de seixanta dies naturals, i començarà a comptar-se l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
La sol·licitud ha de constar de: a) Sol·licitud degudament omplida segons l'annex I. b) Document PDF amb la narració. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà el 13 de novembre de 2021. La resolució es comunicarà exclusivament i mitjançant una notificació personal als autors premiats i es publicarà en la web de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (http://bv.gva.es). Les obres no...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictada, dins del termini d'un mes, a partir de l'endemà de publicar-se, o un recurs contenciós administratiu, davant dels òrgans de la jurisdicció...

Saber més