Buscador de procedimientos

Mostrar filtres
Ocultar filtres
Tot
Ciutadania
Empreses
Administració
Ocupació Pública
Conselleria
[10/08/2022]Nou:

Tècnics/tècniques de gestió de fons europeus - ERTEFE

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 301
09/08/2022 06/09/2022
[09/08/2022]Nou:

ADC-195/22. Cos C2-04-01 Vigilants obres públiques (AL,CAS). Borses 73, 459, i borses 222, 406 de conductors

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 2
[09/08/2022]Nou:

AUT-172/22. Cos C2-01-01 Auxiliar de gestió (Val, Cas, Al). Borses 436, 234, 341

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 61
[09/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a estadístic/a. (Convocatòria 2022/109)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
05/08/2022 20/08/2022
[09/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a metge/essa coordinador/a. (Convocatòria 2022/108)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
05/08/2022 20/08/2022
[05/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'infermera/o d'investigació (convocatòria 99/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
05/08/2022 31/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a expert/a en Comunicació Científica. (Convocatòria 2022/106)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a graduat/ada en Infermeria. (Convocatòria 2022/107)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral. (Convocatòria 2022/105)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a responsable de farmacovigilància. (Convocatòria 2022/104)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de personal de suport (tècnic/a de Laboratori) (convocatòria 96/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de gestor/a de projectes científics d'hematologia (convocatòria 98/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de personal de suport (tècnic/a de Laboratori) (convocatòria 97/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022
[04/08/2022]Nou:

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/103)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022
[03/08/2022]Nou:

AUT-191/22. Cos A1-20 psicolègs (VAL, CAS). Borses: 428, 226, 291, 530, 531

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 6
[03/08/2022]Nou:

ADC-193/22. Cos A1-01 Administració general (VAL,AL). Borses: 433, 387, 225, 325, 444, 487

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 5
[03/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de tècnic/a de Producció Científica (convocatòria 94/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
03/08/2022 17/08/2022
[02/08/2022]Nou:

ADC-194/22. Cos C1-01 administratiu (VAL). Borses 435, 332, 176, 241

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 1
[02/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un contracte predoctoral, beca Ana Lluch (convocatòria 92/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 30/09/2022
[02/08/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de responsable de comunicació (convocatòria 93/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 16/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de personal de suport (tècnic/a de Laboratori. Convocatòria 90/2022

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
28/07/2022 11/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'oficial/a de laboratori (estabulari). Convocatòria 89/2022

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
28/07/2022 11/08/2022

Facultatiu/iva especialista en Medicina Nuclear (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 6
01/08/2022 12/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a. (Convocatòria 2022/97)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a d'AC. (Convocatòria 2022/96)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a data manager. (Convocatòria 2022/95)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva de personal de suport (tècnic/a de laboratori) Convocatòria 91/2022

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària. (Convocatòria 2022/98)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària. (Convocatòria 2022/99)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a predoctoral. (Convocatòria 2022/100)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/07/2022 13/08/2022

Animador/a científic/a

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 2
20/07/2022 16/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de responsable de comunicació (convocatòria 93/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 16/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a coordinador/a de projectes internacionals en seguretat vacunal. (Convocatòria 2022/101)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de tècnic/a de Producció Científica (convocatòria 94/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
03/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de gestió de la investigació (M3) (M3). (Convocatòria 2022/102)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a expert/a en Comunicació Científica. (Convocatòria 2022/106)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a graduat/ada en Infermeria. (Convocatòria 2022/107)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/103)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a responsable de farmacovigilància. (Convocatòria 2022/104)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a postdoctoral. (Convocatòria 2022/105)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/08/2022 17/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de gestor/a de projectes científics d'hematologia (convocatòria 98/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de personal de suport (tècnic/a de Laboratori) (convocatòria 97/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de personal de suport (tècnic/a de Laboratori) (convocatòria 96/2022)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
04/08/2022 18/08/2022