Buscador de procedimientos

Mostrar filtres
Ocultar filtres
Tot
Ciutadania
Empreses
Administració
Ocupació Pública
Conselleria
[08/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a doctor/a en Bioquímica. (Convocatòria 2022/157)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
07/12/2022 22/12/2022
[08/12/2022]Nou:

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a. (Convocatòria 2022/158)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
07/12/2022 22/12/2022
[08/12/2022]Nou:

AUT-329/22 A1-01 Superior tècnic d'administració general

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 2
[06/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de Graduat/a (Convocatòria 145/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
03/12/2022 17/12/2022
[06/12/2022]Nou:

Gestor/a de projectes

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
06/12/2022 20/12/2022
[06/12/2022]Nou:

Tècnics/tècniques de gestió de fons europeus - ERTEFE

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 299
[03/12/2022]Nou:

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/155)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/12/2022 17/12/2022
[03/12/2022]Nou:

ADC-333/22 C1-03 Especialistes en educació especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 10
02/12/2022 09/12/2022
[03/12/2022]Nou:

Tècnic/a de gestió en infraestructures

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/11/2022 14/12/2022
[03/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic de suport. (Convocatòria 2022/152)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/12/2022 17/12/2022
[03/12/2022]Nou:

Administratiu o administrativa (07/OPO2022)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 2
05/12/2022 03/01/2023
[03/12/2022]Nou:

Auxiliar de registre i serveis (09/OPO2022)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 1
05/12/2022 03/01/2023
[03/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a biòleg/òloga. (Convocatòria 2022/153)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
02/12/2022 17/12/2022
[02/12/2022]Nou:

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/148)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022
[02/12/2022]Nou:

ADC-328/22 C1-03 Especialistes en educació especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 11
[02/12/2022]Nou:

AUT-327/22 B-02 Tècnic gestió sistemes tecnologias informació

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 8
[02/12/2022]Nou:

AUT-312/22 C1-01 Administratius

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 23
[01/12/2022]Nou:

AUT-315/22 C1-14 Especialistes tècnics en investigació

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 1
[01/12/2022]Nou:

AUT-325/22 APF-01-01 Subalterns

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 15
[01/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de Titulat/a superior-Màster (Bressoles 3) (Convocatòria 143/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
01/12/2022 15/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a. (Convocatòria 2022/149)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Facultatiu Especialista en Traumatologia (1307-JUR)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
30/11/2022 19/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Facultatiu Especialista en Psiquiatria (1309-JUR)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
30/11/2022 19/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Facultatiu Especialista en Cirurgia general i de l'Aparell Digestiu (1308-JUR)

Procés selectiu: BORSA DE TREBALL
Tipus de prova: Valoració de mèrits
30/11/2022 19/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de Graduat/a (Convocatòria 144/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
01/12/2022 15/12/2022
[01/12/2022]Nou:

Tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/148)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022
[30/11/2022]Nou:

AUT-314/22 A2-16-02 Educació social

Procés selectiu: ACTE ÚNIC TELEMÀTIC (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 6
[29/11/2022]Nou:

ADC-324/22 C1-04 Especialistes en educació infantil

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 1
[29/11/2022]Nou:

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'Infermer/a d'investigació (Convocatòria 142/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/11/2022 13/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a de gestió de la investigació (M3). (Convocatòria 2022/145)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/11/2022 08/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a òptic/a-optometrista. (Convocatòria 2022/147)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/11/2022 08/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a metge/essa especialista en medicina intensiva. (Convocatòria 2022/146)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
23/11/2022 08/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Neurocirurgia (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 10
24/11/2022 09/12/2022

Enginyer/a d'Aplicacions i Sistemes (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 11
24/11/2022 09/12/2022

Infermer/a (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 3817
01/12/2022 09/12/2022

Tècnic/a especialista Radioteràpia (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 18
24/11/2022 09/12/2022

Farmacèutic/a d'àrea de salut (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 17
24/11/2022 09/12/2022

ADC-333/22 C1-03 Especialistes en educació especial

Procés selectiu: ANUNCI DIFICIL COBERTURA (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places: 10
02/12/2022 09/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Anestesiologia i Reanimació (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 122
25/11/2022 12/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Medicina Interna (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 50
25/11/2022 12/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Endocrinologia i Nutrició (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 25
25/11/2022 12/12/2022

Tècnic o tècnica d'Informàtica (OPO 2017-2018)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 9
25/11/2022 12/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Psiquiatria (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 66
28/11/2022 13/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc d'Infermer/a d'investigació (Convocatòria 142/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
29/11/2022 13/12/2022

Metge/essa d'urgència hospitalària (OPO 2017-18-Est19)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 78
28/11/2022 14/12/2022

Metge/essa conductes addictives (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 8
29/11/2022 14/12/2022

Tècnic/a de gestió en infraestructures

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/11/2022 14/12/2022

Coordinador/a àrea meteorologia - climatologia

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
22/11/2022 14/12/2022

Titulat superior amb màster

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places: 1
30/11/2022 14/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a farmacèutic/a especialista en Farmàcia Hospitalària. (Convocatòria 2022/151)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022

Convocatòria de procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/148)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de Titulat/a superior-Màster (Bressoles 3) (Convocatòria 143/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
01/12/2022 15/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a. (Convocatòria 2022/149)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022

Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un lloc de Graduat/a (Convocatòria 144/2022).

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
01/12/2022 15/12/2022

Tècnic/a d'investigació (T3). (Convocatòria 2022/148)

Procés selectiu: CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL
Tipus de prova: Valoració de mèrits i entrevista personal.
Places: 1
30/11/2022 15/12/2022

Facultatiu/iva especialista en Farmàcia Hospitalària (OPO 2017-18)

Procés selectiu: OPOSICIÓ
Tipus de prova: Concurs oposició
Places: 22
01/12/2022 16/12/2022