[29-11-2023]

611-B. Cos A2-02-03. Enginyeria Tècnica Industrial. Modalitat Ordinària i Estabilització. (OOP- 2017/18)

Procés selectiu: Borsa de treball
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 0
Termini tancat
[29-11-2023]

644-B. Cos C2-02. Conducció de Vehicles. Modalitat Estabilització (OOP-2018)

Procés selectiu: Borsa de treball
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 0
29-11-2023 14-12-2023
[30-11-2023]

645-B. Cos A1-04-13. Estadística. Modalitat Estabilització (OOP-2018)

Procés selectiu: Borsa de treball
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 0
30-11-2023 15-12-2023
[29-11-2023]

ADC-EDU-67/23 C1-04-03. Educació Especial

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 14
Termini tancat
[30-11-2023]

ADC-EDU-70/23 C1-04-03. Educació Especial

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 9
Termini tancat
[02-12-2023]

ADC-EDU-70/23 C1-04-03. Educació Especial

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 9
Termini tancat
[30-11-2023]

ADC-EDU-71/23 C1-04. Especialistes en Educació Infantil de l'Administració de la Generalitat

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 5
Termini tancat
[02-12-2023]

ADC-EDU-71/23 C1-04. Especialistes en Educació Infantil de l'Administració de la Generalitat

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 5
Termini tancat
[30-11-2023]

ADC-EDU-72/23 B-07. Tècnic/a de gestió en interpretació de la llengua de signes.

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 2
Termini tancat
[02-12-2023]

ADC-EDU-72/23 B-07. Tècnic/a de gestió en interpretació de la llengua de signes.

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 2
Termini tancat
[30-11-2023]

ADC-EDU-73/23 A2-04-03. Fisioteràpia

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 1
Termini tancat
[02-12-2023]

ADC-EDU-73/23 A2-04-03. Fisioteràpia

Procés selectiu: Anunci difícil cobertura (ADC)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 1
Termini tancat
[01-12-2023] Modificació substancial

Administratiu/iva de la funció administrativa dirigida al grup C2 (2020)

Procés selectiu: Promoció interna
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 209
Termini tancat
[01-12-2023] Modificació formal

Administratius/ives de gestió sanitària (C1-S01) funcionaris/àries d'administració general (CONSOLIDACIÓ 2017)

Procés selectiu: Oposició
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 13
Termini tancat
09-06-2023 30-06-2023
[01-12-2023] Nou

AUT-264/23 A1-04-04. Enginyeria Industrial

Procés selectiu: Acte únic telemátic (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 9
Termini tancat
[29-11-2023] Nou

AUT-265/23 C1-01. Cos administratiu

Procés selectiu: Acte únic telemátic (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 55
28-11-2023 30-11-2023
[01-12-2023] Nou

AUT-266/23 A1-01. Cos superior d'administració

Procés selectiu: Acte únic telemátic (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 7
30-11-2023 04-12-2023
[02-12-2023] Modificació substancial

AUT-267/23 APT-APF-01. Subalterns

Procés selectiu: Acte únic telemátic (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 23
01-12-2023 06-12-2023
[02-12-2023] Modificació substancial

AUT-268/23 APT-APF-03 Vigilant

Procés selectiu: Acte únic telemátic (AUT)
Tipus de prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Places 7
01-12-2023 06-12-2023
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Cap de Secció facultativa de Psiquiatria Departament de Salut València La Fe (núm. plaça 27783)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Cap de Servei facultativa Urologia Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16814)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa d'Endocrinologia i Nutrició Departament de Salut València La Fe (núm. plaça 27776)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa d'Oncologia Radioteràpica Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 21021)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Analisis Clínic Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 15341)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Cirurgia Cardiovascular Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16863)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de cirurgia general i de l'aparell digestiu Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 15348)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Medicina Digestiva Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 18398)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Nefrologia Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 18398)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de pediatria Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16786)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Pneumologia Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 18446)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Psiquiatria Departament de Salut València La Fe (núm. plaça 48048)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Reumatologia Departament de Salut València La Fe (núm. plaça 27745)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Secció facultativa de Reumatologia Departament de Salut València La Fe (núm. plaça 28026)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Servei facultativa cirurgia ortopèdica i traumatologia Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16.843)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Servei facultativa de Medicina Intensiva Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16.776)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Servei facultativa de pneumologia Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16776)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-Direcció de Servei facultativa Oncologia Mèdica Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 60.529)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[01-12-2023] Nou

Avaluació continuïtat-direcció de Servei facultativa pediatria Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa (núm. plaça 16.783)

Procés selectiu: Concurs específic de mèrits
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 0
Termini tancat
[02-12-2023] Nou

Comissionat de la Conselleria de Sanitat del departament de Salut d’Elx-Crevillent (núm. lloc 56728)

Procés selectiu: Lliure designació
Tipus de prova: Valoració de mèrits
Places 1
Termini tancat
[30-11-2023]

Convocatòria 1/23. Procés selectiu número 1: cos superior d'administració, A1-01

Procés selectiu: Oposició
Tipus de prova: Oposició
Places 37
Termini tancat
[30-11-2023]

Convocatòria 1/23. Procés selectiu número 2: APT-A1-01-03, de fons europeus

Procés selectiu: Oposició
Tipus de prova: Oposició
Places 26
Termini tancat
[29-11-2023] Nou

Convocatòria 156/21. Proves selectives d'accés al cos C1-13, agents mediambientals, sector administració especial, torn lliure general.

Procés selectiu: Procés d'estabilització
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 3
Termini tancat
[30-11-2023]

Convocatòria 16/23. Proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial de subalterns, *APT-*APF-01

Procés selectiu: Oposició
Tipus de prova: Oposició
Places 21
Termini tancat
04-12-2023 12-12-2023
Termini tancat
[02-12-2023]

Convocatòria 20/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09

Procés selectiu: Oposició
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 5
04-12-2023 12-12-2023
[30-11-2023]

Convocatòria 23/23. Procés selectiu número 1: cos superior d'administració, A1-01

Procés selectiu: Promoció interna
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 28
Termini tancat
[30-11-2023]

Convocatòria 23/23. Procés selectiu número 2: APT-A1-01-03, de fons europeus

Procés selectiu: Promoció interna
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 19
Termini tancat
[30-11-2023]

Convocatòria 24/23. Proves selectives d'accés al cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació, A1-04-06

Procés selectiu: Promoció interna
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 18
Termini tancat
Termini tancat
[02-12-2023]

Convocatòria 31/23. Proves selectives d'accés al cos tècnic facultatiu, escala de promoció lingüística, A2-02-09

Procés selectiu: Promoció interna
Tipus de prova: Concurs oposició
Places 3
04-12-2023 12-12-2023
Termini tancat