Sol·licitud d'ajuda i pagament de les actuacions de la persona mediadora designada pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana en les sessions informatives i en els procediments de mediació intrajudicial realitzades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 2410148
|
Codi GVA: 21640
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

Fins 31-12-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Presentar la sol·licitud d'ajuda destinades a sufragar les següents actuacions professionals realitzades en un procediment de mediació intrajudicial, per la persona mediadora designada pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana:

 

a) Sessions d'un procediment de mediació intrajudicial, una vegada finalitzat, incloses la sessió o sessions informatives realitzades, respecte de la part o parts que tinguen reconegut el dret a la mediació gratuïta.

 

b) Sessió o sessions informatives sense posterior celebració d'un procediment de mediació intrajudicial, respecte de la part o parts que tinguen reconegut el dret a la mediació gratuïta.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
12-06-2024 al 31-12-2024
EsmenaTermini obert
12-06-2024 al 31-01-2025

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Persones mediadores que hagen sigut designades, segons el que es disposa en la disposició transitòria segona del Decret 55/2021, de 23 d'abril, del Consell, pel Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana, dels sistemes de torns existents en les respectives audiències provincials de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació justificativa següent: a) Còpia del document acreditatiu de la derivació judicial per a dur a terme la mediació intrajudicial. b) Còpia del document que acredite la realització de la sessió o sessions informatives realitzades, publicada...
Saber més
Òrgans de tramitació
Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana

Sol·licitud

Termini
Des de 12-06-2024 a 31-12-2024

1. El termini de presentació de sol·licituds serà d'1 mes a comptar:

 

a) Des de l'endemà de la finalització del procediment de mediació intrajudicial, o des de l'endemà d'aquell en el qual finalitze l'última sessió informativa, en aquells supòsits en els quals després de la realització d'esta no s'haja celebrat el procediment de mediació intrajudicial.

 

b) Des de l'endemà de la publicació de la Resolució de 31 de maig de 2024 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la Conselleria de Justícia i Interior, en aquells casos en els quals els procediments de mediació intrajudicial, o l'última sessió informativa en el cas que no s'haguera celebrat procediment de mediació intrajudicial, hagueren finalitzat en el període comprés entre els dies 1 de gener de 2024 i l'11 de juny de 2024, tots dos inclusivament.

Forma de presentació

Esmena

Termini
Des de 12-06-2024 a 31-01-2025

Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que la Conselleria haja establit en aquest requeriment. En un altre cas, l'aportació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució de l'expedient, sempre...

Saber més
Descripció

Possibilitar l'aportació de documentació per via telemàtica a un expedient de sol·licitud de subvenció obert en la Direcció General de Justícia. L'aportació es pot realitzar: - A conseqüència d'un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) - Per iniciativa de la persona interessada...

Saber més
Forma de presentació

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA DE L'AJUDA La quantia econòmica destinada a sufragar les actuacions de cada persona mediadora sol·licitant es determinarà de conformitat amb els criteris establits en l'article 46 del Decret 55/2021, podent-se distingir els següents suposats: 1. En els procediments de mediació...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Òrgans resolució
Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana