DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL de la Presidència de la Generalitat. Aportació de documentació per a qualsevol tràmit d'un expedient de subvencions o ajudes existent que no tinga un procediment específic obert en el SERVEI D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I ESTUDIS.

Codi SIA: 288027
Codi GUC: 19016
Organisme: Presidència de la Generalitat
Termini de sol·licitud: OBERT des de 15-09-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquest tràmit permet l'aportació de documents a un expedient obert en la DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL de la Presidència. L'aportació pot ser: - Per iniciativa de l'interessat. - Com a conseqüència d'un requeriment d'esmena a petició de l'Administració.

Requisits

Tindre obert un expedient d'ajudes o subvencions (no resolt ni arxivat) davant de la DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL. Quan l'aportació documental es realitze a requeriment de l'Administració, per a completar o esmenar un expedient s'ha de fer en el termini concedit en aquest.

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars o els representants legals de les sol·licituds d'ajudes o subvencions presentades, amb expedients oberts (i no arxivats) davant de la DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

Termini

L'aportació de documents es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, mentre no se li haja requerit i l'expedient no estiga arxivat. Si ja se li ha requerit, la documentació s'ha d'aportar en el termini que l'Administració establisca.

Documentació

Quan siga per iniciativa de l'interessat, ha d'aportar la documentació que estime pertinent. Si es tracta d'un requeriment administratiu, la que se sol·licite en aquest.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La persona interessada s'ha d'identificar amb un certificat de signatura digital acceptat per la Generalitat, és a dir, emés per una entitat autoritzada. Una vegada omplida la sol·licitud d'aportació de documentació, es validarà i, a continuació, s'adjuntaran els documents electrònics que hàgeu d'aportar. Finalment, una vegada realitzat l'enviament, es registrarà d'entrada per mitjà del registre telemàtic i podreu imprimir-ne una còpia. La documentació aportada s'incorporarà a l'expedient obert i l'analitzarà el personal competent en la matèria, que procedirà en conseqüència.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa