Procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211800
|
Codi GVA: 16870
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

- Objecte:

Convocar el procés per al reconeixement com a entitat acreditadora de competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana l'any 2024.

 

Les presents instruccions seran aplicables a aquelles entitats que opten a l'acreditació, per part de l'Administració, de la certificació de nivells de competència en llengües estrangeres, dins del contemplat en el Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres en la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 20.05.2013).

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Este procediment es compon de diverses fases:

- La primera és la sol·licitud on s'ha d'aportar tota la documentació requerida en l'annex únic.

- La següent fase consistirà en l'avaluació de la documentació presentada i la posterior comunicació a l'interessat de la idoneïtat d'esta documentació per part de la Secretaria de la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.

- Seguidament les entitats amb idoneïtat positiva comunicaran a la Secretaria de la Comissió les dades i documentació de realització de la prova terminal, per a efectuar el seguiment de la prova.

- Finalitzades les proves es publicarà, si escau, a proposta de la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres la normativa que acredite esta certificació.

A qui va dirigit

Empreses
Administració
Persones interessades

Es podran presentar al procediment d'acreditació aquelles entitats que responguen a un dels següents suposats:

a) Centres o servicis de llengües dependents d'institucions educatives de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

b) Corporacions de dret públic, regulades per la Llei 11/1997, de 16 de desembre, o per la Llei 6/1997, de 4 de desembre i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

c) Institucions certificadores de nivell de competència en llengües estrangeres de reconegut prestigi internacional.

d) Altres administracions públiques.

 

Requisits

- Àmbit d'aplicació:

Les entitats que complisquen els requisits detallats en l'annex únic d'esta resolució en el marc de la Comunitat Valenciana.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de documentació: - Una vegada realitzades les proves terminals, les entitats remetran a la comissió un exemplar datat de la prova terminal o de domini utilitzada en cada convocatòria, nivell i idioma. - Les entitats han de demostrar que el personal encarregat de l'elaboració dels...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les entitats tindran un termini de presentació de sol·licituds de deu dies hàbils següents a la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 9864 / 05.06.2024.

Documentació
- Sol·licitud: Les entitats que sol·liciten el reconeixement per a acreditar competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana l'any 2024 hauran de presentar per mitjans electrònics una sol·licitud acompanyada dels documents corresponents. - La...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució