Aportació de documentació a un expedient obert del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (solament per a ajudes/subvenciones).

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 223839
|
Codi GVA: 18744
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes o subvencions de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (només per a ajudes/subvencions)

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE, núm. 236, de 02/10/15).
 • Esmena: vegeu l'article 68, Llei 39/2015
 • Aportació documental:
 • Article 28 Llei 39/2015
 • Article 53.1.e, Llei 39/2015
 • Article 76, Llei 39/2015

A qui va dirigit

Ciutadania

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

- Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la documentació haurà d'aportar-se en el termini que LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació haja establit en aquest requeriment.

 

- Així mateix, si la normativa aplicable a l'expedient d'ajudes o subvencions que es tracte fixa un termini de presentació (per exemple, per a la justificació de l'ajuda concedida), la documentació ha d'aportar-se dins d'aquest termini.

 

- En un altre cas, l'aportació es pot fer en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència mentre no se us haja requerit i l'expedient no estiga arxivat.

Documentació
1. Si s'ha rebut un requeriment administratiu, s'han d'aportar els documents que s'hi sol·liciten. En un altre cas, s'ha d'aportar bé la documentació que considere pertinent o bé la que determine la normativa aplicable a l'expedient obert de què es tracte, segons siga procedent. 2. Respecte...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

Els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 

a) En el registre electrònic de l'Administració o l'organisme al qual es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de:

. L'Administració general de l'Estat.

. Les administracions de les comunitats autònomes.

. Les entitats que integren l'Administració local.

. El sector públic institucional

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Resolució