Z - Sol·licitud general D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE PROCEDIMENTS dirigits als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT (Departaments de Salut (hospitals, centres de salut i centres d'especialitats), Departaments Comissionats, Centres de Salut Pública, Hospitals de crònics i llarga estada (HACLES), Servei d'Emergències Sanitàries (SES), Centre de Transfusions (CCTT) i Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211981
|
Codi GVA: 17604
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar la presentació d'una sol·licitud general o l'aportació per via electrònica de documentació dirigida UNICAMENTE als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA indicats a continuació:

- Departaments de Salut (hospitals, centres de salut i centres d'especialitats)

- Departaments Comissionats,

- Centres de Salut Pública,

- Hospitals de crònics i llarga estada (HACLES),

- Servei d'Emergències Sanitàries (SES),

- Centre de Transfusions (CCTT)

- Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES)

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Decret 191/2014 , de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i...
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques. titulars de drets o interessos legitimos, individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les administracions públiques d'acord amb el que s'estableix per la llei.

 

Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat
Documentació
Juntament amb les dades de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.

Resolució

Òrgans resolució