Inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV)

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ, S.A.U ISTEC

Codi SIA: 223653
|
Codi GVA: 17168
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu del Registre de Representants de l'ACCV és possibilitar la representació de persones físiques i jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic de la mateixa forma que poden ser representats per un tercer en procediments tradicionals en paper.

 

L'existència d'aquest registre permet que els procediments administratius que es poden realitzar de forma electrònica i s'hagen adequat per a interactuar amb aquest registre, puguen ser tramitats per terceres persones en nom d'altres. S'aconsegueix així facilitar als ciutadans i empreses l'exercici dels seus drets i el compliment de les seues obligacions, sense minva de la possibilitat de ser representat per via electrònica de la mateixa forma que pot ser representat per un tercer en procediments tradicionals en paper.

 

Els procediments administratius electrònics que integren aquesta funcionalitat s'aniran incorporant i publicant al propi Registre de Representants de l'ACCV.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

És molt important tindre present que tota representació donada d'alta en el Registre de Representants de l'ACCV només serà vàlida front a aquells tràmits que hagen sigut integrats en el registre.

 

Per aquest motiu es recomana verificar si un tràmit electrònic consulta aquest registre abans d'iniciar un procés d'inscripció.

 

Per a resoldre dubtes pot cridar al telèfon de suport 963 866 014 o enviar una consulta mitjançant el formulari web https://www.accv.es/va/contacta/

 

Manual d'ajuda del Registre de Representants:

https://www.accv.es/fileadmin/Archivos/manuales_ayuda/regreprs.pdf

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Persones físiques i jurídiques.

Requisits

Estar en possessió d'un certificat digital personal acceptat per @firma

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
La sol·licitud de la inscripció no requereix de cap documentació específica a presentar.
Forma de presentació
Telemàtica
La inscripció al Registre de Representants de l'ACCV només pot realitzar-se per mitjans electrònics, a l'accedir al següent enllaç: https://www.accv.es/va/serveis/registre-de-representants/ Per a l'accés s'haurà d'utilitzar un certificat digital personal (de persona física o jurídica) emés per...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució