Z - Sol·licitud general D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE PROCEDIMENTS dirigits als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT (Departaments de Salut (hospitals, centres de salut i centres d'especialitats), Departaments Comissionats, Centres de Salut Pública, Hospitals de crònics i llarga estada (HACLES), Servei d'Emergències Sanitàries (SES), Centre de Transfusions (CCTT) i Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES).

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211981
|
Codi GVA: 17604
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquest tràmit té com a objecte possibilitar la presentació d'una sol·licitud general o l'aportació per via electrònica de documentació dirigida UNICAMENTE als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA indicats a continuació: ...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Normativa
 • Decret 191/2014 , de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l'atenció a la ciutadania, el registre d'entrada i eixida d'escrits i...
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Administració
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques. titulars de drets o interessos legitimos, individuals o col·lectius, amb capacitat d'obrar davant les administracions públiques d'acord amb el que s'estableix per la llei. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics,...

Saber més
Requisits

En cas de persones jurídiques hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de Representants. Este registre possibilita la representació de persones jurídiques en els procediments administratius de caràcter electrònic.

Com es tramita

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any

Documentació
Juntament amb les dades de sol·licitud general telemàtica, les persones interessades podran adjuntar la documentació necessària per a la iniciació/tramitació del procediment.
Forma de presentació
Telemàtica
Clickando en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i...
Saber més

Resolució

Òrgans resolució