Direcció General de Pesca

DIR3 A10046057
Telèfon: 961247178 - Fax: 961247942
dg.pesca@gva.es
Rang: Direcció general