DIRECCIÓ TERRITORIAL DE LABORA - CASTELLÓ

DIR3 A10026684
12002 - Castelló de la Plana
Telèfon: 012 - Fax: 964558671
Rang: Subdirecció General
Funcions:
  • 1. Les direccions territorials del SERVEF són l'expressió organitzativa del principi de desconcentració administrativa, tenen àmbit provincial i depenen orgànicament de la Direcció General del SERVEF i funcionalment de cada un dels òrgans directius o unitats administratives dels servicis centrals, en funció dels distints àmbits competencials.
  • 2. Al capdavant de cada una de les tres direccions territorials, ubicades a les capitals de les províncies d'Alacant, Castelló i València, hi haurà un director/a territorial del SERVEF, que exercirà les funcions relatives a la intermediació i orientació laboral, el foment de l'ocupació i la formació professional, circumscrites a la seua província, i vetlarà pel seu adequat desenrotllament.
  • 3. Les direccions territorials del SERVEF s'estructuren de la forma següent:
  • 3.1. El Servici Territorial de Foment d'Ocupació
  • 3.2. El Servici Territorial de Formació per a l'Ocupació
  • 3.3. El Servici Territorial de Gestió Administrativa i Coordinació de Centres
  • ---
Horaris:
Obertura al públic: Informació administrativa i registre de documents: - Dilluns a dijous: de 9 a 15 h. - Divendres: de 9 a 14:30 h. En setmana de festes locals: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres