Direcció General de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral

DIR3 A10021216
46004 - València
Telèfon: 012
Rang: Direcció general
Funcions:
  • Exerceix les funcions establides en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i les altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de treball, conciliació laboral, inspecció de treball, seguretat laboral i relacions laborals, així com en matèria de cooperativisme i economia social. Així mateix, establirà les directrius generals de la política creditícia en l’àmbit de les seues competències, i promourà els instruments financers relacionats amb el cooperativisme i l’economia social que a aquest efecte es constituïsquen en coordinació amb l’Institut Valencià de Finances, d’acord amb les previsions pressupostàries oportunes.
Responsable del departament: ANDRÉS LLUCH FIGUERES