Convocatòria 57/2024 concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de direccions de les escales A1-04-06 sistemes i tecnologies de la informació i A2-02-01 tècnica de sistemes i tecnologies de la informació, de l'administració de la Generalitat

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Bases i obertura de termini
Codi SIA: 3115562
|
Codi GVA: 99558
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

hasta 02-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1/A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura o equivalents (subgrup 1)
Places
Núm. de places totals 58

Descripció de places

Veure Annex I
Requisits
– Personal integrat en els cossos A1-06 superior tècnic d'enginyeria informàtica i A2-02 superior de gestió en enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. – Personal...
Saber més

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Fase

Convocatòria

Termini
Des de 12-06-2024 a 02-07-2024
La sol·licitud i documentació haurà de presentar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 9868 de 11.06.2024.
Forma de presentació
La sol·licitud, en la qual s'haurà de realitzar l'autobaremació de tots els mèrits i indicar els llocs de treball convocats als quals es concorre per orde de preferència, es presentarà en el Registre Electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat (www.*gva. és, Guia *PROP, ocupació pública, apartat Descripció –indicar núm. de convocatòria i any (57/2024), entrant en l'apartat de concursos), o bé a través de la pàgina web de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública https://hisenda.gva.es/va/web/recursoshumanos/concurso-de-traslados.
Telemàtica

Llistat d'etapes

Etapa actual: Bases i obertura de termini

Data de publicació: 11-06-2024

Termini obert

Tornar al llistat d'etapes

Bases i obertura de termini