Convocatòria 55/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de prefectures, de les escales A1-04-04, A1-04-05, A2-02-03 i A2-02-04 (industrials i mines) de l’Administració de la Generalitat

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions
Codi SIA: 3056556
|
Codi GVA: 98556
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 11-07-2024

hasta 17-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A1/A2
Titulació
Titulació universitària de grau / llicenciatura / diplomatura o equivalents (subgrup 1/ subgrup 2)
Places
Núm. de places totals 14

Descripció de places

Vegeu l’annex I.
Requisits
A) Podrà participar en este concurs el personal funcionari de carrera de l’Administració de la Generalitat, que es trobe en un dels següents casos: • Personal integrat en els cossos A1-12, A1-13, A2-09 i A2-10 (industrials i mines) de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb la Llei...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 11-07-2024 a 17-07-2024
Les persones interessades podran justificar els mèrits al·legats i no puntuats que han de ser acreditats documentalment per no estar inscrits en el Registre de Personal de la Generalitat, o al·legar el que estimen pertinent davant la comissió de valoració, en un termini de cinc dies hàbils,... Saber més
Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data publicació: 10-07-2024

Temini tancat

Ampliació de places i nou termini de presentació de sol·licituds

Data publicació: 24-05-2024

Temini tancat

Modificació de la comissió de valoració

Data publicació: 24-05-2024

Bases i obertura de termini

Data publicació: 19-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions