Convocatòria 53/2024 per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d'administració especial, de l'escala enginyeria tècnica en obres públiques A2-02-02, de l'Administració de la Generalitat

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions
Codi SIA: 3056223
|
Codi GVA: 98426
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

hasta 25-06-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Concurs de trasllats
Prova
Concurs de mèrits
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Places
Núm. de places totals 15

Descripció de places

Veure Annex I
Requisits
– Personal integrat en el cos superior de gestió en enginyeria tècnica en obres públiques de l'Administració de la Generalitat A2-08, d'acord amb la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana. – Personal integrat en l'escala enginyeria tècnica en obres...
Saber més

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Fase

Adjudicació i nomenament

Termini
Des de 12-06-2024 a 25-06-2024
Les persones interessades podran justificar els mèrits al·legats i no puntuats que han de ser acreditats documentalment per no estar inscrits en el Registre de Personal de la Generalitat, o al·legar el que estimen pertinent davant la comissió de valoració, en un termini de deu dies hàbils,... Saber més
Publicació

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions

Data de publicació: 11-06-2024

Termini obert

Modificació de la comissió de valoració

Data de publicació: 20-05-2024

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 12-04-2024

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional d'adjudicacions. Termini de reclamacions