Convocatòria 36/23. Procés selectiu número 2: APT-C1-01-01, d'agents tributaris

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents
Codi SIA: 3025084
|
Codi GVA: 93401
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 12-06-2024

hasta 26-06-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Promoció interna
Prova
Concurs oposició
Grup
C1
Titulació
Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Places
Núm. de places totals 3

Distribució de places

  • Promoció interna 3

Descripció de places

Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023
Requisits
Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir, a més de les condicions previstes en l'article 56 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, en relació amb...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 13.76

Excempció / Reducció de tases:

Bonificaciones a) La presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo por medios telemáticos, tendrá una bonificación del 10% de la cuota íntegra, que se aplicará de forma automática al realizar el pago, la presentación y registro electrónico de la solicitud. b) Las...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Fase

Concurs

Termini
Des de 12-06-2024 a 26-06-2024
Les persones relacionades hauran de presentar davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini de deu dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació que procedisca a fi d'acreditar que... Saber més
Forma de presentació
Tramitació presentació de la documentació.
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data publicació: 11-06-2024

Temini tancat

Puntuació final (fases d'oposició i concurs). Pendent de publicació en DOGV. Termini de recurs

Data publicació: 03-05-2024

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 03-04-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 01-02-2024

Temini tancat

Plantilla de respostes de l'exercici

Data publicació: 18-12-2023

Temini tancat

Distribució d'aules

Data publicació: 07-12-2023

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 24-11-2023

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 16-10-2023

Nomenament del tribunal

Data publicació: 22-09-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 19-09-2023

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 22-06-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents