Convocatòria 12/23. Procés selectiu número 1: Cos administratiu, C1-01

Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents
Codi SIA: 3025007
|
Codi GVA: 93056
Descarregar informació
Termini obert

Des de 12-06-2024

hasta 26-06-2024

 • Informació bàsica
 • Etapa actual
 • Llistat d'etapes
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Oposició
Grup
C1
Titulació
Títol de batxiller o tècnic/a de formació professional o equivalents
Places
Núm. de places totals 34

Distribució de places

 • Torn lliure 30
 • Diversitat funcional 2
 • Malaltia mental 2

Descripció de places

Places corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2023
Requisits
Per a l'admissió a aquestes proves selectives, serà necessari complir els següents requisits: 1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea, o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Fase

Oposició

Termini
Des de 12-06-2024 a 26-06-2024
Les persones relacionades hauran de presentar davant la Direcció General de Funció Pública, en el termini de deu dies hàbils comptats des del següent al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentació que procedisca a fi d'acreditar que... Saber més
Forma de presentació
Tramitació presentació de la documentació.
Recursos
 • Recurs contenciós administratiu
 • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents

Data de publicació: 11-06-2024

Termini obert

Llista definitiva d'aprovats. Termini de recurs

Data de publicació: 30-04-2024

Correcció d'errors. Llista d'aprovats

Data de publicació: 16-02-2024

Llista definitiva d'aprovats (fase d'oposició)

Data de publicació: 31-01-2024

Plantilla de respostes de l'exercici

Data de publicació: 18-12-2023

Temini tancat

Distribució d'aules

Data de publicació: 07-12-2023

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses

Data de publicació: 24-11-2023

Nota informativa

Data de publicació: 16-10-2023

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 16-10-2023

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 22-09-2023

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 19-09-2023

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 22-06-2023

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva d'aprovats. Termini de presentació de documents