624-B. Cos A2-03 tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball. Modalitat Ordinària i Estabilització (OOP-2017/2018)

Codi SIA: 3024978
Codi GUC: 92656
Organisme: Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública
Etapa actual: Presentació de sol·licituds - Baremació
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Valoració de mèrits (accés RESTRINGIT)
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Grup: A2

Etapa actual:

Presentació de sol·licituds - Baremació

Termini de presentació: des de: 26-05-2023 fins a: 08-06-2023

Descripció del termini

Termini de sol·licituds 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en el DOGV núm. 9603, de 25.05.2023

Publicació

Presentació

La sol·licitud d’inscripció i la seua autobaremació a què es refereix l’apartat anterior, es troba disponible en el següent enllaç de la pàgina web de la conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, https://gvborses.gva.es/gvborses haurà d’emplenar-se a través d’aquest aplicatiu, obtenint el justificant de la seua presentació.
Presentació telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de sol·licituds - Baremació

Data de publicació: 25-05-2023

Correcció d'errors (bases)

Data de publicació: 01-06-2023

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de sol·licituds - Baremació