C1-04-03-EDU/23: Borsa d'ocupació temporal específica del cos C1-04-03, Educació Especial, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Codi SIA: 89035
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova
Titulacions: Títol de Batxiller o Tècnic/a de Formació Professional
Titulació específica: Títol de Batxiller o tècnic o tècnica de formació professional o equivalent, o complides les condicions per a obtindre'l abans de la finalització del termini de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. En el tràmit telemàtic d'inscripció la persona sol·licitant marcarà "equivalent" quan a efectes laborals complisca el requisit segons el quadre d'equivalències que pot consultar en l'enllaç següent: https://ceice.gva.es/documents/162640733/175027791/200818_nuevo+quadre+equivalències_CAS+definitiu_ACTUALITZAT.pdf/794041f1-0be3-4995-adf6-dffa8d2aeaee També podrà marcar l'opció "equivalent" quan la persona sol·licitant opte per complir el requisit de titulació amb un títol superior a l'exigit en aquesta convocatòria.
Grup: C1

Requisits

Per a formar part de les bosses és necessari reunir els requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquests requisits són els assenyalats en el resolc SEGON de la convocatòria, i es refereixen als aspectes següents: - Nacionalitat - Edat - Titulació - Capacitat - Habilitació per a ser personal empleat públic - Absència de delictes sexuals

Etapa actual:

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Termini de presentació: des de: 21-03-2023 fins a: 04-04-2023

Publicació

Presentació

L'esmena i/o al·legacions es formularan exclusivament de manera electrònica accedint al tràmit específic que corresponga. El tràmit específic és d'ús obligatori, no sent vàlida cap altra forma de presentació. L'accés al tràmit específic es farà, mitjançant els enllaços habilitats per a cada motiu en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport. Dins del tràmit específic ha d'emplenar el corresponent formulari i, si procedira, annexar els documents pertinents.
Presentació telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-03-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 03-02-2023

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions