C2-01-EDU/23: Borsa específica d'ocupació temporal del cos C2-01 Auxiliar

Codi SIA: 84061
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Etapa actual: Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Borsa de treball
Prova: Prova
Titulacions: Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria
Titulació específica: Títol de Graduat Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o complides les condicions per a obtindre-ho abans de la finalització del termini de sol·licituds i disposen del certificat que l'acredite. En la tràmit telemàtic d'inscripció el sol·licitant marcarà "equivalent" quan a efectes laborals complisca el requisit segun el quadre d'equivalències que pot consultar en l'enllaç que es mostra més a baix. També podrà marcar l'opció "equivalent" quan el sol·licitant opte per complir el requisit de titulació amb un títol superior a l'exigit en aquesta convocatòria. Enllaç al quadre d'equivalències: https://ceice.gva.es/documents/162640733/175027791/200818_Nuevo+cuadro+equivalencias_+definitivo+2+val-1_ACTUALITZAT.pdf/f95b3203-cf53-4821-a30a-76c5f29bbcbd
Grup: C2

Requisits

Per a poder participar en el procediment és necessari reunir els requisits que s'estableixen en punt segon de la convocatòria en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquests requisits es refereixen als següents aspectes: - Nacionalitat. - Edat. - Titulació. - Capacitat - Habilitació per a ser personal empleat públic - Absència de delictes sexuals Les persones sol·licitants han de reunir els requisits per a participar en el moment de finalització del termini de sol·licituds, la seua acreditació es formalitzarà abans del nomenament, en el termini que se'ls concedisca a aquest efecte.

Etapa actual:

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Termini de presentació: des de: 21-03-2023 fins a: 04-04-2023

Publicació

  • Medi: Web
  • Data de publicació: 20-03-2023

Presentació

L'esmena i/o al·legacions es formularan exclusivament de manera electrònica seguint un dels dos tràmits específics que han sigut habilitats. Haurà d'emplenar el formulari i, si procedira, annexar els documents pertinents. Els enllaços i les indicacions per a la utilització d’un o l’altre tràmit estan publicats en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, cultura i Esport. https://ceice.gva.es/va/web/bolsas-no-docentes/2023-bolsatemporal-c1-01-c2-01 Aquests tràmits són d'ús obligatori, no sent vàlida cap altra forma de presentació.
Presentació telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació complementària

Correu de suport funcional: borsessga_cece@gva.es

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 20-03-2023

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 03-02-2023

Tornar al llistat d'etapes

Llista provisional admesos/exclosos. Termini d'al·legacions