Registre de representants

Registre de representants

Normativa registre telemàtic

Normativa registre telemàtic

Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

Plataforma Autonòmica d'Interoperabilitat

Codis SIA i unitats DIR3

Codis SIA i unitats DIR3

Codis SIA de procediments administratius

El sistema d'Informació Administrativa (SIA) és l'inventari d'informació administrativa de l'Administració General de l'Estat (AGE), reglat en l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, i actualitzat de forma corresponsable per tots els Organisme participants. Conté la relació de procediments i serveis codificats per la AGE i de les diferents Administracions Públiques participants: Comunitats Autònomes (CCAA), Entitats Locals (EELL), Universitats i altres Institucions.

Consultar els procediments de l'Administració de la Generalitat Valenciana en Llistat SIA.

Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3)

El Directori Comú DIR3 és un inventari unificiat i comú de totes les Administracions Públiques, de les unitats orgàniques/organisme públics, les seues oficines associades i unitats de gestió econòmica-pressupostària, facilitant el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.

Consultar els procediments de l'Administració de la Generalitat Valenciana en Llistat d'Unitats DIR3.